Hopp til hovedinnhold
På tur i Salten
Magnus Beyer Brattli
Andre nyheter

Nasjonalt Statskogløft i Salten

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog skjerper innsatsen på bærekraft med utgangspunkt i Salten.

Bærekraft har over år vært satsingsområde i Statskog, og det gjennomsyrer nå statsforetakets strategi. Statskog forvalter en femtedel av landet. Med en tiltakende natur- og klimakrise som en del av bakteppet, skjerper statsforetaket innsatsen for å styrke bærekraften i hele virksomheten.

Tillit er avgjørende

- Statskog er landets største skogdriver og den største tilbyderen av jakt og fiske. Dette er områder hvor samfunnets krav til kunnskap og bærekraft skjerpes raskt, og hvor tillit til oss som forvalter er helt avgjørende, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Det er også høyt fokus rundt hvordan man skal utnytte statens areal for å møte samfunnets behov i et bærekraftig perspektiv.

- Det gjelder ikke minst utvikling av fornybar energi, hyttebygging, mineralutvinning og annen næringsutvikling, sier Lien.

Asbjørnhagen

Asbjørn Hagen er tilsatt som bærekraftansvarlig i Statskog.

Nasjonalt virkeområde fra Fauske

- Statskogs virksomhet kan og skal gjøre en forskjell, og den skal skje i en bærekraftig balanse som avveier ulike hensyn. Derfor har vi skjerpet innsatsen ytterligere og tilsatt Asbjørn Hagen som bærekraftansvarlig. Det betyr at en nasjonal hovedkontor-funksjon nå vil utøves med utgangspunkt i Salten. Hagen vil ha sin hovedbase ved Fauske-kontoret, men oppdraget er å løfte Statskog nasjonalt på bærekraft, sier Lien.