Hopp til hovedinnhold
Håndverker i treindustribedrift
istock.com/skynesher
Andre nyheter

Tre millioner til næringsutvikling i nord

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog legger en ekstra årlig million på bordet for å få mer fart på næringsutviklingen i Nordland og Troms.

Statsforetaket har siden 2006 sprøytet om lag 40 millioner inn i Nordland og Troms gjennom en særskilt stimuleringsordning for verdiskaping. Nå øker det årlige bidraget fra to til tre millioner.

- Samspill med næringsliv

- Ordningen er en katalysator for utvikling på statsgrunn og styrker verdiskapingen i samspill med næringsliv og andre viktige samfunnsaktører, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

De tre millionene kanaliseres gjennom Statskogfondet og deles likt mellom fylkene med halvannen million hver. Statskog bidrar ut over dette med flere millioner i støtte til særskilte prosjekt. For eksempel er det gitt betydelig støtte til laksetrapper i viktige vassdrag.

Nyskaping og arbeidsplasser

- Vi tar et tydeligere samfunnsansvar for utvikling. Nå øker vi pengepotten, og vil spesielt oppfordre til søknader som gir næringsvekst. Det kan være nye bedrifter og gründere eller utvikling av eksisterende bedrifter. Vi trenger nyskaping i landsdelen vår, sier regionsjef i Nordland, Tore Bjørnstad.

Ordningen vil være åpen for mottak av søknader i mars. Tildelingene vil normalt være på mellom 50 000 og 200 000 kroner. Ordningen for Nordland og Troms vil bli integrert i et nasjonalt Statskogfond.

Vil du abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.