Hopp til hovedinnhold
Liggende død ved - Grønøra i Snåsa
Steinar Johansen
Skog og klima

Millionkartlegging av skogverdier

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Nå starter en av Norges største kartlegginger av verdier i norsk skog. Store områder i Nordland skal under lupen.

Formålet er å gi skogeierne et godt grunnlag for å drive bærekraftig forvaltning av sine eiendommer.

- Vi kartlegger både økonomiske og miljømessige verdier, slik at vi sikrer drift i tråd med høye kvalitets- og miljøstandarder i skogbruket, sier leder av takstutvalget, Siw Bleikvassli.

1,3 millioner dekar takseres

Totalt skal 1,3 millioner dekar produktiv skog takseres de nærmeste årene. Skogområdene tilhører om lag 1200 skogeiere og ligger i kommunene Grane, Vefsn, Hattfjelldal og Hemnes. Arbeidet har en økonomisk ramme på 13 -15 millioner kroner og er svært omfattende i norsk sammenheng.

Allskog har fått kartleggingsoppdraget etter en offentlig utlysning. Oppdraget gjennomføres fram til og med 2024.

Tømmerdrift og miljøverdier

Formålet med en slik omfattende kartlegging å gi skogeiere en oppdatert ressursoversikt, ikke minst av viktige miljøverdier i skogen.

- Kartleggingen er et viktig verktøy for bærekraftig forvaltning og gjør skogeierne i stand til å drive moderne og miljøvennlig skogsdrift, sier plansjef i Statskog, Kjell Anders Vikan.

Fellestakst med flere samarbeidsaktører

Prosjektet er en del av statsforvalterens hovedplan for skogbruksplanlegging, og gjennomføres som en fellestakst med Statskog, andelseierlag og kommuner. Det er om lag 1200 skogeiere i prosjektet, hvor Statskogs andel utgjør om halvparten av arealet.

Involverte i prosjektet er: Private skogeiere v/skogeierlagene, Hemnes kommune, Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Statskog og Statsforvalteren i Nordland.

Vil du abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.