Hopp til hovedinnhold
På toppen av Solvågtinden
Magnus Beyer Brattli
Andre nyheter

Millioner til gode prosjekter i Nordland og Troms

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Nå kan du søke Statskogfondet om pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv i Nordland og Troms. Søknadsvinduet er åpent hele juni.

Prosjekt og aktiviteter som skaper næringsutvikling og friluftsliv kan nå benytte muligheten til å søke på midlene. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune hvor Statskog er grunneier.

Statskogfondet overtar fra og med inneværende år rollen fra «Statskogordninga». Totalt to millioner vil utbetales fra fondet hvert år. Midlene blir fordelt med en million til prosjekt og aktiviteter i hver av regionene.

Vi har utviklet et eget søknadsskjema for fondet. Det finner du her.

Behandling av søknadene starter umiddelbart etter at søknadsvinduet stenger. Statskogs regionsjefer i Nordland og Troms gjennomfører søknadsbehandlingen og avgjør tildelinger.

Informasjon om ordningen

  • Tildelinger av en million kroner i Troms og en million kroner i Nordland hvert år etter søknad
  • Tildelinger vil som hovedregel ligge innenfor intervallet kr 50 000 til kr 200 000. Intervallet kan fravikes ved særlige tilfeller
  • Formålet må være innenfor «næringsutvikling og friluftsliv»
  • Søknaden må ha definert en særskilt tiltakskommune, selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier. Se under hvilke kommuner dette er
  • Søker må ha organisasjonsnummer og være kontaktperson som kan signere på vegne av organisasjonen
  • Offentlige organisasjoner som kommuner og lignende kan også søke på ordningen
  • Tiltaket kan ikke allerede være gjennomført
  • Alle tildelinger blir offentliggjort og det må rapporteres på gjennomføring.

Her kan du legge inn søknad til Statskogfondet.

Hvilke kommuner gjelder det

Kommuner i Nordland hvor Statskog er grunneier: Andøy, Beiarn, Bodø, Brønnøy, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Lødingen, Meløy, Narvik, Rødøy, Rana, Sørfold, Saltdal, Steigen, Vefsn.

Kommuner i Troms hvor Statskog er grunneier: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Kåfjord, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Målselv, Nordreisa, Sørreisa, Salangen, Senja, Storfjord, Tjeldsund, Tromsø.

Kontakt og ytterligere informasjon

Knut Fredheim, regionsjef for Statskog i Troms, tlf. 400 29 610, knf@statskog.no

Tore Bjørnstad, regionsjef for Statskog i Nordland, tlf. 900 48 023, tbn@statskog.no