Hopp til hovedinnhold
Hulbækmoen i Rana - Nordland - nyinnkjøpt eiendom
Inviso / Kathinka Kappfjell Herbst
Andre nyheter

Styrker tilbudet i Nordland

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Kjøp av en 4 500 mål stor eiendom i Øverdalen i Nordland forsterker Statskogs tilrettelegging for jakt, fiske og friluftsliv.

Statskog har kjøpt eiendommen Hulbækmoen for 4,2 millioner, og kjøpet er konsesjonsbehandlet av Rana kommune. Eiendommen grenser til areal som allerede eies av Statskog, noe som gir god arrondering.

- Vi får en dobbel effekt her. Eiendommen i seg selv byr på kvaliteter som vi nå kan tilby allmennheten. Samtidig knytter det sammen eiendommer vi har fra før og forenkler tilgangen til jakt, fiske og friluftsliv også der, sier regionsjef for Statskog i Nordland, Tore Bjørnstad.

Hulbækmoen i Rana, Nordland Inviso / Kathinka Kappfjell Herbst

Nytt hyttetilbud

Eiendommen innehar også et bolighus med tilhørende driftsbygninger. Huset har de siste årene vært benyttet som fritidsbolig. Dette blir nå tilgjengeliggjort for allmenheten gjennom kortidsutleie på inatur.no. Dette vil bety at hvem som helst vil kunne leie husværet for kortere perioder.

- Dette er kjærkomment. Bra bygg, overkommelig pris, korte avstander og naturskjønne områder vil nok friste mange, sier Bjørnstad.

Variert eiendom

Eiendommen strekker seg fra dalbunnen langs Dalselva og opp til vannskillet mot Vatnadalen og består primært av et småkupert landskap med gran, furu og bjørkeskog.

Variasjonen i høyde og terreng gjør at eiendommen byr på flere ulike verdier knyttet til jakt, fiske og friluftsliv. Med muligheter for familievennlig fiske i Dalselva, jakt på småvilt og storvilt, samt fine turmuligheter med enkel adkomst vil eiendommen være et fint tilskudd til allmennhetens tilbud.

God arrondering

Statskog SF er i dag grunneier i øvre deler av Øverdalen. Statsgrunn som ligger innenfor Hulbækmo-eiendommen er i dag lite tilgjengelige, og har derfor vært mindre attraktive for jakt og fiske. Kjøp av Hulbækmoen gir en god adkomst som vil knytte sammen eiendommene og øke attraktiviteten for jakt, fiske og friluftsliv i Øverdalen.