Hopp til hovedinnhold
Stimerking Lomsdal Visten Nasjonalpark
Magnus Beyer Brattli
Andre nyheter

Statskog styrker fjelltjenesten

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog styrker tilstedeværelsen gjennom flere nye stillinger i fjelltjenesten.

Statskog Fjelltjenesten har siden 1987 vært Statskogs profesjonelle feltapparat i Nordland og Troms. Nå utvides apparatet nasjonalt.

To nye medarbeidere er allerede på plass i Elverum og Kongsberg. En tredje stilling utlyses nå på Røros.

- Satsingen gjør det mulig å følge opp eiendommene våre i Sør-Norge enda tettere enn i dag, sier fagsjef for Statskog Fjelltjenesten, Tore Veisetaune.

Statskog Fjelltjenesten har siden 1987 vært Statskog sitt profesjonelle feltapparat i Nord-Norge. I dag har Fjelltjenesten 15 ansatte i Nordland og Troms. I løpet av kort tid vil også en tredje stilling være besatt i Sør-Norge.

- Å jobbe i fjelltjenesten er selve drømmejobben for mange, så her får vi alltid en lang rekke gode søkere, sier Veisetaune.

I tillegg til oppgaver internt i Statskog, utfører Fjelltjenesten store oppdrag for Statens naturoppsyn og Landbruks- og matdepartementet. I tillegg leveres tjenester til forskning, direktorat, statsforvaltere, kommuner, kraftlag, grunneierlag og en rekke andre.

Statskog skal drive bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer. Arealet utgjør til sammen 58 millioner dekar.

Hovedarbeidsoppgavene i stillingene i Sør- og Midt-Norge vil være generelt tilsyn på statens grunn, naturoppsyn og veiledning innenfor jakt- og fiske, tilrettelegging for friluftsliv og tilsyn og vedlikehold av Statskogs åpne hytter og utleiehytter. Styrkingen gir samtidig mulighet til ytterligere tilsyn og oppfølging med en rekke skogsdrifter og skogsbilveger. Det vil også være aktuelt med registreringsarbeid knyttet til artsforvaltning og eiendomsforvaltning.

Vil du abonnere på nyhetsbrev fra Statskog?

Fjelltjenesten  i arbeid Magnus Beyer Brattli

Alltid på utkikk