Hopp til hovedinnhold
Fjellsko og utsikt
Jim T. Kristensen
Hytter og friluftsliv

Merker 47 turløyper i Midt-Troms

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog SF og Troms fylkeskommune gir til sammen 120.000 kroner til prosjektet «Turløyper og friluftsporter i Midt-Troms». Dermed kan det settes fart på å virkeliggjøre en større satsing på merking og informasjon om turløyper i regionen.

Statskog SF og Troms fylkeskommune gir til sammen 120.000 kroner til prosjektet «Turløyper og friluftsporter i Midt-Troms».

Dermed kan det settes fart på å virkeliggjøre en større satsing på merking og informasjon om turløyper i regionen. Troms fylkeskommune har også tidligere bidratt til merking av turløyper i de åtte Midt-Troms-kommunene, da med en bevilgning på totalt 736.0000.

- I løpet av en toårsperiode skal 47 ulike turstier i Midt-Troms tilrettelegges for økt bruk av naturen, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

Også Statskog tror på at prosjektet vil gi et helhetlig løft av turstiene i Midt-Troms.

- Målet er at alle tettsteder i regionen skal ha skiltet turstier ut fra sentrum, samt at viktige topper og turløyper skal skiltes, sier seniorkonsulent i Statskog, Tom-Rune Eliseussen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Midt-Troms friluftsråd, kommuner, lokale lag og foreninger og næringsaktører.

- Effekten vil være at flere folk finner turstiene og kommer seg ut i naturen, sier en tilfreds prosjektansvarlig i Midt-Troms friluftsråd, Espen Prestbakkmo.

At alt faller godt innenfor rammen av god folkehelse gjør finansieringen enda mer naturlig.

- Vi er stolt over å bidra til å få dette tilbudet opp, og er veldig spent på å se resultatet, sier Ørnebakk og Eliseussen.

Hovedmålet med prosjektet «Turløyper og friluftsporter i Midt-Troms» er å gjøre regionens turløyper mer tilgjengelig og attraktive for lokalbefolkningen og tilreisende.

  • Prosjektet er forankret i Midt-Troms friluftsråd med egen prosjektleder.
  • Troms fylkeskommune og Statskog SF bidrar med 120.000 kroner i finansiering av prosjektet.

Les mer om tilrettelegging for friluftslivet i Statskog her