Hopp til hovedinnhold
Jim merker en havørnunge
Hytter og friluftsliv

Med naturen som arbeidsplass: Bli med Jim på jobb

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Jim (47) er en av fire medarbeidere fra Statskog som du får se i TV-serien «Med naturen som arbeidsplass». Dette er dedikerte ansatte som er med på å ta vare på naturen og naturopplevelser for alle oss andre.

Enslig statskoger i særdeles relevant kontorfellesskap

Selv om Jim nesten alltid er ute, har også han et lite krypinn med nødvendig kontorutstyr. På Nordland nasjonalparksenter i Storjord, deler Jim kontorfellesskap og arbeidsmiljø med nasjonalparkforvaltningen, ansatte på besøkssenteret for nasjonalparkene og Statens naturoppsyn. Herfra dekker han Fauske og Saltdal kommuner med hovedansvar for Junkerdal nasjonalpark og flere av de øvrige verneområdene.

Overvåker og legger til rette

Arbeidsoppgavene består i stor grad av overvåking av jerv, fjellrev og kongeørn samt tilsyn og skjøtsel i nasjonalparken og andre verneområder i området. Rundt Storjord er det et stort skiltet stinett, åpent husvære, gapahuker, hengebruer og andre tilrettelegginger. Det er Jim som følger opp og som tar seg av vedlikeholdet.

Les mer om tilretteleggingsarbeidet ved Kjemåfossen her.

Nedenfor kan du se et klipp fra en av episodene "Med naturen som arbeidsplass" der Jim ringmerker en kongeørnunge.

Stor trivsel med frie tøyler

Jim er utdannet innen naturforvaltning og har som mange andre, lang fartstid i Statskog. I hele 22 år har han skjøttet jobben i Statskog Fjelltjenesten.

- Jeg synes det er veldig meningsfullt og interessant å bidra i overvåkingen og kartleggingen av de sjeldne artene vi har i naturen, forteller Jim. - Det passer meg bra da jeg trives veldig godt utendørs og gjerne i fjellet.

Jim er en ihuga friluftsmann som også dyrker friluftslivet på fritida. Han har to ivrige fuglehunder, er aktiv i hundemiljøet og elsker jakt og fiske. Han bor på Rognan sammen med samboer og sine to tenåringsdøtre. Når han ikke er hjemme eller på jobb, tilbringes mye av tiden på hytta i fjellet.

TV-serien «Med naturen som arbeidsplass» setter naturlig nok et ekstra fokus på Statskogs utmarkskonsulenter.

- Jeg har aldri hatt noe stort behov for å stikke meg frem, men når arbeidsgiver spurte om jeg ville ha et kamerateam på slep, valgte jeg å si ja. Det er viktig å vise allmennheten den gode jobben som gjøres i Statskog. For mange er det en godt bevart hemmelighet, sier Jim og smiler.

Følg Jim og flere andre kolleger på jobb på Naturkanal1.

Fjelltjenesten  i arbeid Magnus Beyer Brattli

Alltid på utkikk

Statskog Fjelltjenesten

Statskog har 127 ansatte fordelt på 18 kontor rundt om i landet. Jim er en av 22 som har sitt daglig virke i Statskog Fjelltjenesten. Fjelltjenesten har i dag 22 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontor i Troms, Nordland, Midt- og Sør-Norge. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse med sterke fagmiljø som sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel.