Hopp til hovedinnhold
Espen Lysaker
Hytter og friluftsliv

Med naturen som arbeidsplass: Bli med Espen på jobb

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Espen Lysaker (60) er en av fire medarbeidere fra Statskog som du får se i TV-serien «Med naturen som arbeidsplass». Dette er dedikerte ansatte som er med på å ta vare på naturen og naturopplevelser for alle oss andre

Fra Østfold til Agder

Espen nesten alltid er ute, men skrivebordet og pc ’n er på Kongsberg-kontoret til Statskog. Her har han fire trivelige kolleger.

Fra Kongsberg dekker han områdene med statskoggrunn i Sarpsborg, Asker, Finnemarka, Kongsberg, Tinn, Gjerstad, og i Njardarheim i Setesdal Vesthei. Det blir en del bilkjøring når arbeidsoppgavene er spredt i et så stort geografisk område. Heldigvis har Statskog hytter som han kan benytte underveis, og han blir gjerne noen dager på et sted når han først er på langtur.

Stort spenn i arbeidsoppgavene

Arbeidsdagene til Espen består i stor grad av tilsyn på Statskogs eiendommer, kontroll av jakt- og fiskekort, søppelhåndtering, rydding og hogst der det er behov for det. Espen er en nevenyttig kar som også står for oppussing og vedlikehold av bygningsmassen Statskog har i området. Det være seg utleiehytter, åpne buer, gaphuker, infotavler eller tilrettelagte stier for friluftsliv.

Se Espens møte med en bever i første episode av «Naturen som arbeidsplass» episode 2.

Variert uteliv

Espen er utdannet innen skogfag og har jobbet med innen skogbruk hele livet. Han har vært innom både Drammen kommune og Viken skog før han startet i en nyopprettet stilling som utmarkskonsulent i Statskog Fjelltjenesten i 2020.

- Jeg er en praktiker og synes det er topp å ha en jobb med mye variasjon der jeg kan være mye ute, forteller Espen. - Arbeidsdagenes forløp bestemmer jeg mye selv og jeg trives veldig godt i møte med naturbrukere og publikum.

På fritiden er Espen, foruten ektemann, far og bestefar, en lidenskapelig jeger, hundemann og "skautraver". Han bor i Hokksund med to elghunder skal trenes og brukes. Det holder ham i bevegelse. Ved å bidra som frivillig i Fiskum Skytterlag hjelper han, sammen med andre, til med å gjennomføre de årlige skytterprøvene. Hans solide erfaring som veileder og jaktguide har gitt ham en naturlig rolle som instruktør på Statskogs opplæringsjakt. Dette får seerne være med på i TV-serien «Med naturen som arbeidsplass».

- Jeg hadde ikke sett for meg at jeg i jobben skulle bli med i en TV-serie. Jeg lover – det er helt ok, sier Espen med et lurt smil.

Følg Espen og flere andre kolleger på jobb på Naturkanal1

Espen5

I TV-serien blir du med Espen på opplæringsjakt

Statskog Fjelltjenesten

Statskog har 127 ansatte fordelt på 18 kontor rundt om i landet. Jim er en av 22 som har sitt daglig virke i Statskog Fjelltjenesten. Fjelltjenesten har i dag 22 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontor i Troms, Nordland, Midt- og Sør-Norge. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse med sterke fagmiljø som sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel.