Hopp til hovedinnhold
Villrein
Arne Nyaas
Jakt og fiske

Ville etter villrein

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Interessen for å jakte villrein har økt kraftig. Statskog må si nei til over 90 prosent av jegerne i år. Villreinjakt på høyfjellet er selve urjakta i Norge. Elg og hjort utgjør det meste av storviltjakta i dag, men de fantes det lite av for bare noen tiår siden.

Før andre verdenskrig var det villrein man jaktet på av storvilt.

– Villreinen har vært her siden istiden. Den var faktisk grunnlaget for de første bosettinger. Jegerfolket som fulgte iskanten var avhengige av villreinen for å overleve, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Breisjøberget er overveldet over den økende interessen for villreinjakt.

– Da jeg begynte i Statskog i 2006, var det rundt 400 som søkte på de rundt 110 villreinjakttilbudene våre. Siden har pågangen økt for hvert år. I år var det nærmere1300 som søkte, sier Breisjøberget.

Fristen for å søke om få jakte villrein på Statskogs områder var 20. mai.

– Vi prøvde førstemann-til-mølla-prinsippet i fjor, men gikk tilbake til trekning i år. Alle skal ha lik sjanse til å slippe til på våre områder, ikke den som er raskest på data.

Vill, villere…

Jakttiden varierer i lengde, men er i perioden 20. august til 30. september. Da er fjellet på sitt vakreste.

– Spektakulære omgivelser gjør villreinjakt attraktiv. Den økende interessen er nok ikke tilfeldig. Vi har bedre tid til å dyrke egne interesser, til selvrealisering og utfordringer. Og dette er en skikkelig menneske-mot-dyr-jakt. Lykkes du, er det din fortjeneste, sier Breisjøberget.

Statskog opplever tilsvarende økt interesse for opplæringsjakt på villrein. Antall søkere til kursene deres i Njardarheim har doblet seg på to år.

I Norge har vi villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Av rundt 30 000 dyr befinner omtrent halvparten seg på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Men ikke alle steder er reinen like vill.

– Flere steder har villreinen fått selskap av tamrein. Skyter du en villrein i Forollhogna, løper resten av flokken bare noen få hundre meter unna og roer seg på nytt. Skyter du en i Snøhetta, er ofte resten av flokken straks over alle hauger, sier Breisjøberget.

Forollhogna nasjonalpark ligger i fjellområdene i Hedmark og Sør-Trøndelag.

Norges ansvar

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.

I fjor ble det felt nesten 8000 villrein, dobbelt så mange som i 2004. Bestanden overvåkes nøye, og er økende i de fleste områder. Viktige områder som Hardangervidda, Setesdal og Ryfylkeheiene har hatt god vekst.

– Norge har et spesielt ansvar for villreinen, og jakt er en nødvendig del av forvaltningen for å opprettholde dyr i god kondisjon. Ved å ha planer for hvor mange og hvilke dyr som skytes, sikres et godt nok beitegrunnlag og bestandene holder seg stabile, sier Jo Inge Breisjøberget.

Felte villrein 2004-2014:

2004: 3895 2005: 4817 2006: 5091 2007: 4670 2008: 5155 2009: 5098 2010: 5447 2011: 5423 2012: 5451 2013: 7140 2014: 7944

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Les mer om Statskogs villreinjakt