Hopp til hovedinnhold
Vår i Tysfjord
Tore Veisetaune
Hytter og friluftsliv

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 25. april 2018

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Av Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Mildværet de siste ukene med høye dagtemperaturer, regn og milde netter har satt fart i snøsmeltinga. I lavlandet er snøen bløt og råtten. Bekker og elver har gått opp og det er utfordrende å komme seg rundt på ski. Oppe på fjellet har det også vært mildt helt til topps og er det bløtt og råttent også her. På flere av fjellvatna har det kommet overvann og sørpe, og det kan være lurt å ha med gummistøvler hvis en skal ut på isen.

Værmelding for 1.mai helga ser lovende ut slik at føret til fjells kan bli bra med litt nattefrost og mindre nedbør.

Det er ei krevende tid for reinen i de neste ukene så husk båndtvang!

"Kort oppsummert så kan det by på utfordringer å forflytte seg rundt om i terrenget på grunn av føreforholdene og det kan være lurt å sjekke både værmelding og skredvarsel før man legger ut på tur", sier Kjetil Letto i Statskog Fjelltjenesten.

Se flere bilder fra Statskog Fjelltjenesten på Statskogs flickr-konto

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms har Statskog Fjelltjenesten sjekket isen på mange vann. Ismålingene med beskrivelse av om isene er snødekt eller ikke, finner du på sidene iskart.no

Mot Njunis og Anjavassdalen fra Beagasangaisi Kjetil Letto

Foto: Mot Njunis ogAnjavassdalen sett fra Beagasangaisi

Nord-Troms

Det er full vårstemning i nordfylket både i lavlandet og i fjellet. I lavlandet har bekker og elver begynt å gå opp og snødekket er helt uten bæring. Havner man utenfor løypene går det rett til bunns. I høyfjellet er det selvsagt bedre, men også her er våren på vei. Mange fjellvatn har et betydelig sørpelag under snøen, og sør/østvendte skråninger blir raskt snøbare.

Forrige ukes ismålinger viste istykkelse på ca 1 meter, - gjerne med et sørpelag på 15-20 cm på mange vatn.

I vår del av verden betyr april/mai også at reinen har kommet fra vinterbeitene. Dette gjør at kravene til aktsomhet skjerpes, - spesielt langs scooterløypene. Det er ikke akkurat flust med avtinte beiter, så reinen behøver all mulig ro til å beite i fred.

"Reisadalen og Reisaelva er godt i gang med å kvitte seg med vinterdrakten og må i praksis regnes som ufarbar.", sier Kjetil Bjørklid i Statskog Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Senja og Midt-Troms

Det fine været de siste ukene med høye dagtemperaturer og milde netter har satt fart i snøsmeltinga både i innlandet og på kysten. Nede i lavlandet har det vært bart på veiene en god stund og det som er av snø rundt om i terrenget er bløt og råtten. Snøsmelting er i gang for fullt og nede i dalene renner bekker og elver oppe på isen flere steder. Oppe på fjellet har det vært mildt til høyeste topp og er det bløtt og råttent også her. På flere av fjellvatna har det begynt å komme overvann og sørpe, og det kan være lurt å ha med seg gode gummistøvler og gjøre en ekstra vurdering før man drar med seg mye utstyr ut på isen. Kort oppsummert så kan det by på utfordringer å forflytte seg rundt om i terrenget på grunn av føreforholdene og det kan være lurt å sjekke både værmelding og skredvarsel før man legger ut på tur.

"Til tross for at ikke føret er det beste, så er det flere som drar til fjells i jakten på storrøya eller for å nyte godværet. Selv om det er mildt på dagen, kan minusgrader på natta gjøre at det skjerper på snøoverflaten og føre til at snøen bærer bedre på natta og utover morraskvisten. Tipset kan da være at man bruker den kalde delen av døgnet til å forflytte seg på, og at man nyter godværet på rabbene eller ved pilkehullet når det er varmest på dagen.", sier Kjetil Letto i Statskog Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194

Fra Trolldalen mot Reiersdalen i Troms John Lambela

Foto: Fra Trolldalen mot Reisadalen

Ofoten og Sør-Troms

Det varme og fine været i det siste har satt fart i snøsmeltinga i fjellet. I lavlandet er den snøen, som ikke allerede er tinet bort, blitt bløt og råtten og snøsmeltinga er kommet langt.

Høyt til fjells har det også vært mildt, slik at snøen opp til 800 – 1000 m.o.h., særlig den som kom rett før påska og utover, er tært godt på og barflekkene er kommet fram. "Det kan så langt, se ut til å bli en tidlig vår i fjellet i Ofoten pga. den gode snøsmeltingen i det siste og den relativt snøfattige vinteren vi har hatt. Men dette avhenger selvfølgelig også av været videre framover våren", sier Arild Bondestad, i Statskog Fjelltjenesten. Anleggsveien Sørdalslia i Skjomen begynner å bli bar langt oppover (til kurve 4 el. 5), og hvis veien ikke stenges med bom, kan man parkere i enkelte av de nederste svingene, slik at ikke annen trafikk blokkeres.

På flere av fjellvatna kan det være overvann og sørpe over isen.

Selv om det er mildt på dagen, kan minusgrader på natta gi skarelag i snøen, slik at snøen bærer bedre. Med lys hele døgnet nå fremover i mai, er det derfor et alternativ å benytte seg av natta, for de som evt. skal ut på lange skiturer i fjellet, eller fisketurer, for å prøve å lure røya under isen på fjellvatna, framover våren.

"Jeg synes selv at mai-måneden på fjellet med barflekker som lukter av vår, her hos oss i nord, er den fineste tiden på fjellet.", sier Arild Bondestad i Statskog

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Salten

Våren er kommet for fullt, og i lavlandet under tregrensa er det gjennomslagsføre og råtten snø. Skiføret her er rett og slett elendig. De fleste vatn under tregrensa står «grønne» av overflatevann og det er her 40-50 cm med sørpe på vatna. I fjellet over skogbandet er det imidlertid bedre forhold og greie skiforhold, forteller Stein Ove Johannessen i Statskog Fjelltjenesten. For eksempel på Beiarfjellet er det nå kommet 3-4 cm nysnø. Skiene bærer her godt, men det er gjennomslagsføre nært barflekkene. Enkelte myrparti står "grønne" av overflatevann. "På fjellvatna er det varierende forhold, med en del sørpe og overflatevann på deler av vatna. Men styrer man unna disse områdene så er det helt greie forhold for isfiske og skigåing", sier Johannessen.

Isen på fjellvatna er fortsatt god, med unntak av større råker ved vanninntak på regulerte vann, og ved inn- og utos. Vær obs på dette!

«Med litt kaldere vær og sol til helga, så ligger forholdene til rette for fine dager på fjellet, » avslutter Stein Ove Johannessen i Statskog Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Stein Ove Johannesen, tlf. 916 22 009

Støvelføre på Uman i Rana Arild Bjørge

Foto: Støvelføre på mange vatn - her Uman i Rana

Nord-Helgeland

Våren er i anmarsj og snøen har minket betydelig de siste dagene. Skiføre er fra elendig til brukbart og enkelt sagt blir det bedre jo høyere du kommer.

Isen er lite påvirket av våren så langt ser det ut til. På Uman ble det målt 90 cm hel is og 1 meter hel is på Raudvatnet. Utfordringen er å holde seg tørr på beina da det er overvatn på vel 5 cm utpå isen, gjerne mer langs land. Det er imidlertid grunn til å tro at isen snart fløtner og det blir tørt og fint.

Elver og bekker har gått opp mange steder og mange myrer står under vatn.

"Det er rikelig med snø og is, så ski og pilkestikker må ikke pakkes bort. Kommer kuldegradene i tillegg så blir det lettgått.", sier Arild Bjørge i Statskog Fjelltjenesten

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Flom i Eiteråga i Vefsn Grane Lars Lorentzen

Foto: Flom i Eiteråga i Vefsn og Grane

Sør-Helgeland

Mildværet har tært på snøen den siste uka. Det begynner å bli en del bart på hauger og rygger i fjellet. Det er meget dårlig føre i skogområdene, men bedre føre i snaufjellet . Dette varierer imidlertid.

På flate partier er snøen fylt opp med vatn. Elver og bekker i skogområdene er gått opp, eller det er overvatn på isen. "I fjellet er isen fortsatt trygg, men vær obs på inn- og utos og trange sund i vatn med stor gjennomstrømning", sier Lars Lorentzen i Statskog Fjelltjenesten

Kontaktperson i Hattfjelldal: Per Lorentzen, tlf. 481 84 808

Kontaktperson i Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.