Hopp til hovedinnhold
Mot Kistefjell fra Irggasjohka
Kjetil Letto
Hytter og friluftsliv

Is - og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms 15. februar 2018

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Av Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Vedvarende kaldt vær, vind og lite nedbør har gjort at det fortsatt er hardt og skarete de fleste stedene, både på kysten og i innlandet. Underlaget er delvis veldig ujevnt, men variasjonen er stor og selv i høgfjellet er det områder med godt skiføre. I bjørkeskogen er det mer laussnø og fine forhold for skiene.

Alle uregulerte innsjøer og fjellvatn har tykke og gode iser etter det stabile og kalde vinterværet. På mange av de større vatna har det meste av snøen blåst bort. - Perfekt for isfiske!

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms har Statskog Fjlltjenesten sjekket isen på mange vann. Ismålingene med beskrivelse av om isene er snødekt eller ikke, finner du på sidene iskart.no

Vinterlys ved Galgo i Skibotndalen John Lambela

Nord-Troms

Generelt: I lavlandet er det stort sett bra med snø (40-70) cm, men mildvær etterfulgt av frost og mye vind har medført at det mange steder har blitt skare og is på toppen av snødekket. Disse forholdene forsterker seg ytterligere når man kommer høyere i terrenget, og i fjellområdene ut mot kysten er det generelle bildet både mye vindskavler og knallhard is-skare. Topper og rabber er til dels helt avblåst, og vannsig har skapt farlig glatte partier mange steder.

Langs de mest populære utfartsløypene grenseområdene mellom Kvænangen og Nordreisa er det utfordrende kjøreforhold helt til man nærmer seg Store Mollesjav’re. Lassojav’re i Kvænangen er til dels snøbart med ”skøyteis”, og løypa både på og av vatnet er hard og isete.

Fra Store Mollesjav’re og videre sørover mot Kautokeino er det vesentlig bedre, selv om topper og rabber også her har lite snø.

Isen på de populære isfiskevatna Njargajav’re, Store Mollesjav’re og Gåssasjav’re er målt til 80 – 85 cm. Stort sett lite snø på vatna, 5 – 15 cm og tørr homogen stålis.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Senja og Midt-Troms

Det har ikke skjedd store endringer i snø- og isforholdene i Midt-Troms siden forrige melding i januar. Vedvarende kaldt vær, vind og lite nedbør har gjort at det fortsatt er hardt og skarete de fleste stedene, både på kysten og i innlandet.

På Senja er det generelt bra med snø rundt om i terrenget, men hardt og skarete de fleste stedene. I lavere strøk og i dalene ligger snødybden på rundt 70 cm. I høyden er det stort sett avblåst og isete. Isen er solid og tykk på alle de målte vannene og varierer i tykkelse fra 71 cm på Åndervatn til 74 cm og 73 cm på Indre og ytre Svanvatn.

I Dividalen er det fortsatt bra med snø rundt om i terrenget i lavereliggende strøk, mens det i høyden er mer avblåst og skavlete. Generelt sett er det hardt og skarete de fleste stedene på både øst- og vestsiden av dalen, men nede i skogen og i dalgangene kan man fortsatt kan finne løsere snø og godt skiføre. Også her er isen er solid og tykk på alle de målte vannene; Carasjavri 66 cm., Stor-Rosta 76 cm og Moskanjavri 69 cm.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194

Slagfjellet i Rana Kristian Sivertsen

Ofoten og Sør-Troms

Ski og føreforholdene på fjellet i Ofoten og Sør Troms, har ikke endret seg vesentlig, siden forrige melding i slutten av januar. Det har ikke kommet mere snø, og mange steder, særlig på indre strøk i Ofoten, er det hardt og isete skareføre. Andre steder, hvor østavinden har tatt mindre, ligger det nok snø til at skiføret er fortsatt er bra med grovkornet snø. Forholdene for rype og rein er gode mht. beitesituasjonen med mye tilgjengelig beite i områder med lite snø og is. Generelt er det mere snø på nordsiden av Ofotfjorden enn på sørsiden og her er også skiforholdene bedre. I Skjomen er anleggsveiene snødd igjen og dermed stengt for motorisert ferdsel.

Alle uregulerte innsjøer og fjellvatn har tykke og gode iser, etter det stabile og kalde vinterværet, tidligere januar og februar. I mange av disse fjellvatna, kan storrøyene la seg lure med isfiske, hvis man tar med isboren og borer seg gjennom opp mot en meter med stålis.

Dersom det kommer mere snø, blir det fantastiske forhold for turer og opplevelser i fjellheimen, nå som sola og lyset er tilbake for fullt og dagene er lange på høyfjellet.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Salten

Forholdene i fjellet i Salten har endret seg lite den siste måneden. Det er jevnt over nokså lite snø i fjellet og vindpåvirket. I fjellskogen er det fortsatt rundt 50-70 cm med snø. De grensenære områdene har brukbart skiføre, men det er noe hardt vindutsatte steder. I vestlige fjellområder må man være oppmerksom på isskare. I høgfjellet er det lite snø og vindpåvirket etter flere perioder med sterk SØ vind. Der er det stedvis hardt og bårete, sier Jim Tovås Kristensen i Statskog Fjelltjenesten.

Isene på uregulerte fjellvatn er solide og tørre etter mye kulde. Det er fine forhold for isfiske og noen steder fin skøyteis. Elver og bekker er stort sett islagte.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318

Transport av ved til Midtistua på Saltfjellet  Jim Tovås Kristensen

Nord-Helgeland

Mye vind og lite nedbør har satt sitt preg på fjellet. Mange steder hardt og i mest utsatte områder helt avblåst. Underlaget er delvis veldig ujevnt. Det er også en del is i fjellet, spesielt i mer kystnære strøk.

Variasjonen er stor og selv i høgfjellet er det områder med meget godt skiføre. I bjørkeskogen er det mer løs-snø og stort sett fine forhold for skiene.

Isen er god og ligger mange steder rundt 75 cm. På mange større vatn har det meste av snøen blåst bort. Perfekt for isfiske!

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

Snødybden i området er stort sett 50 – 100 cm (snømål Sætren 80 cm, V. Tiplingen og Favnvassdal 100 cm).

Det er braa skiføre i skogområdene, men noe varierende. I fjellet og på vindutsatte steder er det hardt og til dels meget skavlete og topper, rabber er avblåst. I vestlige fjellområder er det delvis isete, vær obs!

God is på vatn, fra 40 – 50 cm og tykkere. På Røsvatn, nord for holmen er det stort sett bar is og noe er relativt nylagt. Elver og bekker er stort sett islagt, men vær obs på hengende is og åpne partier.

Kontaktperson i Hattfjelldal: Per Lorentzen, tlf. 481 84 808

Kontaktperson i Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

ØNSKER DU Å FØLGE MED PÅ FJELLTJENESTENS IS- OG SNØMELDING?

Abonnere gjerne på nyhetsbrevet til Statskog. Velg "alle " eller "andre nyheter" så vil du få meldingene direkte inn i e-posten din