Hopp til hovedinnhold
Nydelige forhold Innover Heggmovatnet i Bodø
Tore Veisetaune
Hytter og friluftsliv

Is - og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms 26. mars 2018

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Av Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Forrige ukes nysnø og påfølgende vind har reddet skiføret for årets påske i høyfjellet. Mange plasser har det kommet oppimot 70-80 cm nysnø, noe som var etterlengta da det utsatte plasser stort sett bare var knallhard skare, is og stein igjen i fjellet. Vær OBS på at det kan være stein og is under nysnøen! I fjellbjørkeskogen kan skiføret være svært djuprent.

Mye kaldvær og lite snø tidligere i vinter har ført til trygge og gode isforhold, også i lavereliggende områder. Det er lite overvann/sørpe på vatnan, og flotte forhold for isfiske.

Husk båndtvang for hund fra 1. april. Vær ekstra forsiktig hvis du skal ut på tur på grunn av krevende snøskredforhold og hold deg unna snøskredterreng.

God påske!

På grunn av tekniske problemer har vi ikke lenker til bildetjenesten flickr.com.

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms har Statskog Fjelltjenesten sjekket isen på mange vann. Ismålingene med beskrivelse av om isene er snødekt eller ikke, finner du på sidene iskart.no

Silkeføre ved Gironoaivi  John Lambela

Over: Silkeføre ved Gironoaivi

Nord-Troms

Kystområdene og de kystnære fjellområdene fikk en god del snø både i uke 11 og i uke 12. Innover i fjellet og over 600 – 800 meter kom det bare mindre mengder, men kombinasjonen litt nysnø og endret vindretning gjorde det isharde skarelaget og vindbårene litt mindre krevende å ferdes på.

Nede i skogbandet (Ahmavuoma, Mollesvuoma, Kvænangsdalen) har det samlet seg mer snø, og «bunnløst» er en dekkende beskrivelse.

"Det har kommet en god del snø i lavlandet nå sist helg (23.-25. mars), uten at vi har noen formening om hvordan dette været har påvirket forholdene i fjellet. Det er imidlertid all mulig grunn til å minne om at man sjekker lokale forhold mht skredfaren før man legger ruta innom potensielt skredterreng", sier Kjetil Bjørklid.

Isen på fjellvatna er tørr og ligger jevnt over på ca 90 cm

Reisadalen/elva: Siste observasjon tirsdag 20. mars: Svært lite av snøværet på kysten rakk hit inn. Noen få cm nysnø, men ikke mer enn at sporet vårt på elva er godt synlig og farbart.Tørr og fin is på elva, men elveis kan som kjent endre seg raskt.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Fra Dreggfjellet mot Navsti og Havga  Kjetil Letto

Over: fra Dreggfjellet mot Navsti og Havga

Senja og Midt-Troms

"På Senja har det kommet bra med snø i løpet av de siste ukene. Nede i lavlandet og i dalene varierer snødybden fra 120-140 cm, mens det oppe i høyden er noe tynnere snødekke. Både i Svandalen og Ånderdalen har det kommet 20-25 cm nysnø i løpet av siste snøfall. Tørr og fin løssnø på hardere gammel snø, gjør at det er godt skiføre rundt om i terrenget", sier Kjetil Letto.

I Dividalen er det noe tynnere snødekke enn på kysten, men de siste ukers snøvær har lagt fra seg bra med nysnø også på indre strøk. Snødybden nede i skogen og i dalene varierer fra 60-100 cm, mens snødekket oppe i høyden er tynnere og mer vindpåvirket. På vestsiden av Dividalen, fra Høgskardet mot Vuoma, har det kommet 15-20 cm nysnø i løpet av siste snøfall. På Østsiden av dalen, fra Rostadalen mot Moskanjavri har det kommet 20-25 cm, mens det ved Stor-Rosta og i Dærtavaggi nesten ikke har kommet noe nysnø: Her er det fortsatt hardt og skavlete. Generelt er det løs og fin snø på topp de fleste steder og gode forhold for å gå på ski.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194


Ofoten og Sør-Troms

Her har det kommet 15 – 45 cm nysnø og silkeføre på fjellet og i skogen. Endelig kom snøen og med det bedre skiføre til påske.

"Snøen, som har kommet siste uka, var etterlengtet og redder påskeføret i Indre Ofoten", sier Arild Bondestad, i Fjelltjenesten.

Underlaget under nysnøen er imidlertid hardt og grovkornet og kan skape skredfare i utsatte terrengtyper, avhengig av lokale vind -og værforhold, også inn i påskeuken, sier Fjelltjenesten. Sjekk derfor opp Varsom.noog vis respekt for fjellet, hvis du skal på fjelltur.

Det er gode iser på fjellvannene med lite overvann og dette bør friste mange til å prøve fiskelykken i påsken?

På indre strøk i Ofoten, er det for tiden mye beitende rein. Dette skyldes, at tilgrensende svenske samebyer, har sluppet reinen til fjells pga. svært mye snø og fastlåste reinbeiter nede i skogen, på svensk side. Fjelltjenesten oppfordrer derfor alle som skal ferdes i fjellet, til å ta spesielt hensyn til dette.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Mye rein i grensefjellene i Ofoten i vinter  Trond Baadstø

Over: Mye rein i grensefjellene i Ofoten i vinter

Salten

"Nysnøen i fjellet den siste uka var ønsket før påske, og kom som bestilt for å sørge for fint skiføre", sier Fjelltjenesten ved Jim Tovås Kristensen

Den siste uka har det kommet mye nysnø i fjellet og forholdene har endret seg mye.

Enkelte steder har det kommet mer enn 50 cm nysnø som fører til tungt skiføre i fjellskogen der vinden ikke tar, men over skoggrensa der vinden tar, er føret mye bedre. Det siste snøfallet har også dekket en del bårer og mindre skavler slik at skiføret til påsken er stort sett veldig bra.

Mye nysnø på et allerede isete og ustabilt underlag gir rasfare. Følg varslene på varsom.no og styr unna bratte sider med mye snø.

Det er god is på fjellvannene og lite overvann. Benytt sjansen til isfiske.

Isene på regulerte vatn varierer. Ta kontakt med regulant hvis man er i tvil.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318

Lykkelig isfisker på Uman Rana,  Tor Budalsbakk Arild Bjørge

Over: lykkelig isfisker på Uman Rana, Tor Budalsbakk

Nord-Helgeland

Siste dagers snøfall har gitt mye bedre skiføre i høgfjellet. Gammel is og skare er dekket med nysnø og terrenget er slettet ut. I skogen kan det dog være ganske tungt og djupgått.

"Mye vind kombinert med mye snø har gitt betydelige hengskavler spesielt i nord og østhellinger. Det er rasfare og spesielt le områder har samlet mye snø. Men det er rikelig med terreng som ikke er å betrakte som rasfarlig, så det er ingen grunn å avlyse påskeskituren", sier Arild Bjørge.

God is uten overvann gir fine forhold for isfiske.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895


Sør-Helgeland

Det har vært store snøfall den siste uka. Det har kommet mot 50 cm nysnø flere steder og har gitt god skiføre i fjellet. I skogområdene er det til dels mye løssnø og tungt føre.

Det store snøfallet kombinert med vind har lagt opp mye snø i lesider og har medført økt snøskredfare. I enkelte vindutsatte fjellsider, spesielt sør og vestvendte er det isete under nysnøen – vær obs på dette.

"Det er god is på vatna og stort sett ikke overvann. Det betyr fine forhold for isfiske", sier Per Lorentzen.

Kontaktperson i Hattfjelldal: Per Lorentzen, tlf. 481 84 808

Kontaktperson i Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

Nedenfor: Golvertind i Børgefjell

Golvertind i Børgefjell Lars Lorentzen

ØNSKER DU Å FØLGE MED PÅ NYHETER FRA STATSKOG?

Abonnere gjerne på nyhetsbrevet til Statskog. Velg "alle " eller "andre nyheter" (is- og snømeldinger) så vil du få meldingene direkte inn i e-posten din