Hopp til hovedinnhold
Sola er tilbake i fjellet -   Storsteinsfjell i Nordalen i Skjomen
Arild Bondestad
Hytter og friluftsliv

Is - og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms 25. januar 2018

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Av Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Mye sterk vind og langvarig kulde uten nedbør etter tidligere mildvær i januar, har gitt et hardt, skavlete og isete føre i høyfjellet i Nordland og Troms. I fjellbjørkeskogen er det stedvis et lite skarelag som for det meste «bærer» skiene. Det er for det meste bra med snø fra innland til kyst, men noen cm nysnø vil gi et betydelig bedre skiføre.

Kulda har gitt gode isforhold på mange vann fra innland til kyst, og det er flere plasser svært gode skøyteforhold. Litt oppe i fjellet er islagte vann for det meste snødekt, med noen unntak der snøen er blåst bort.

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms har Statskog Fjlltjenesten sjekket isen på mange vann. Ismålingene med beskrivelse av om isene er snødekt eller ikke, finner du på sidene iskart.no

Nord-Troms

I lavlandet er det stort sett bra med snø, 40-70 cm. Mange steder er selvsagt vind-påvirket, men likevel gode forhold for skigåing.

Høyere opp i terrenget er vindpåvirkninga tydeligere, med skareføre/is-skare på de mest utsatte stedene.

I fjellet er forholdene utfordrende. Mye vind har skapt dels knallhard is-skare og vind-bårer, dels helt avføket i vindutsatte dalganger. Mange vatn har lite eller ingen snø på isen, noe som selvsagt gjør framkommeligheten vanskelig.

Vi har målt isen på fjellvatna til ca. 60 cm homogen stålis. Det er ingen sørpelag eller lagdeling.

Vår siste tur opp Reisadalen og elva var den 19. januar. Isen var da både tørr og det var godt farbar helt opp til Nedrefoss. Det var en antydning til sørpe over Dissaltakka-kulpen, men dette vil normalt fryse til der vi har kjørt. Framover vil det også bli mer trafikk i forbindelse med vedkjøring til rasteplassene, og dermed godt synlige spor å følge.

Senja og Midt-Troms

Mildvær rundt årsskiftet, etterfulgt av kaldt vær i januar, har gjort at det er hardt og mye skare de fleste steder på Senja. Selv om det generelt er bra med snø i terrenget, er ikke skiforholdene de beste. Mange steder bærer snøen selv når man går til fots uten ski. I lavere strøk og i dalene ligger snødybden på rundt 70 cm. I høyden er det stort sett avblåst og isete. Isen er solid og tykk på alle de målte vannene og varierer i tykkelse fra 71 cm på Åndervatn til 74 cm og 73 cm på Indre og ytre Svanvatn.

I Dividalen har det ikke vært mildvær etter siste snøfall og det er ikke like hardt og skarete som ute på kysten. Det er bra med snø rundt om i terrenget og snødybden varierer fra 40 – 70 cm. På østsiden av dalen er det stort sett fine snøforhold, selv om det kan være noe hardt og avblåst i høyden. I Rostadalen, ved Moskanjavri og i Dærtavaggi er det løs og fin snø og gode forhold for å gå på ski, mens det fra Dødesskogen og innover mot Carasjavri er mer vindpakket og skavlete. På vestsiden av Dividalen og inn mot Dividalshytta, er det løs og fin snø nede i skogen og i dalene, mens det over skoggrensen er generelt mindre snø, hardt og avblåst. Også her er isen er solid og tykk på alle de målte vannene; Carasjavri 66 cm., Stor-Rosta 76 cm og Moskanjavri 69 cm.

Håfjelltuva og Linken sett fra Melkedalen i  Ballangen Arild Bondestad

Ofoten og Sør-Troms

Det er bra med snø i Høgfjellet i Ofoten – og Sør Troms, selv om mildværet i januar har trykt snøen sammen en del og gjort skiføret hardt mange steder. Det er mest snø er det på nordsiden av Ofotfjorden der snødybden er opp mot 1 meter flere steder. På Bjørnfjell ble snødybden målt til 65 cm, i Melkedalen 55 cm og i Skjomen 45 cm.

Sola begynner å titte fram og forholdene for isfiske er bra på dager med godt vær.

Istykkelsen på de uregulerte innsjøene vi har målt, varierer med høyde over havet.

Salten

I Salten varierer forholdene noe til fjells. I fjellskogen er det rundt 50-70 cm med snø. De grensenære områdene har brukbart skiføre, mens vestlige områder har et lag med isskare. Skiføret vil bedre seg med litt nysnø. I høgfjellet er det veldig vindpåvirket etter flere perioder med sterk SØ vind. Der er det stedvis hardt og bårete.

Isene på uregulerte fjellvatn er solide etter mye kulde. Isen på regulerte Balvatn er blitt målt til 30 cm i ett lag i fast trase over vannet og anses nå som trygg.

Fra Bangfjellet mot Høgskardtind  Kjetil Letto

Nord-Helgeland

Det er god is og bra snødekke på de aller fleste vatn.. På de store vatna har mye av snøen blåst bort. Is målingene viser hel is mellom 30 og 75 cm uten overvatn.

Til tross for mye vind i det siste er skiforholdene rimelig bra. De store vatna har til dels et veldig hardt og ujevnt underlag. I bjørkeskogen er det stort sett et tynt skarelag under nysnøen. Vær obs på at på utsatte partier i fjellet er det nesten ikke snø.

I grensetraktene ser det ikke ut som mildværet tidligere i vinter har påvirket forholdene særlig grad. I mer kystnære strøk er det en del is i fjellet som kan gjøre det utfordrende å ferdes.

Bjøllådalen i Rana Kristian Sivertsen

Sør-Helgeland

Snødybden i området er stort sett 50 – 80 cm. Bra skiføre, men noe varierende. I vestlige/lavere skogområder er det delvis et skarelag litt nede i snødekket. I fjellskogen, spesielt i øst, er det bedre forhold.

I fjellet og på vindutsatte steder er det hardt og til dels meget skavlete – topper/rabber er avføket. I vestlige fjellområder er det delvis isete, vær obs.

Nysnø de kommende dager vil legge seg oppå is og kunne skape «blindholke».

Det er god is på vatna, fra 40 – 50 cm og tykkere. Isen på deler av Røsvatn er nylagt og må fortsatt regnes som usikker. Elver og bekker er stort sett islagt, men vær obs på hengende is og åpne partier.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

ØNSKER DU Å FØLGE MED PÅ FJELLTJENESTENS IS- OG SNØMELDING?
Abonnere gjerne på nyhetsbrevet til Statskog. Velg "alle " eller "andre nyheter" så vil du få meldingene direkte inn i e-posten din