Hopp til hovedinnhold
Skispor innover til Sjuendevatnet på Hamarøy
Tore Veisetaune
Hytter og friluftsliv

Godt skiføre i fjellet og lumske isforhold på vann i lavlandet

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Mye nysnø og kulde de siste dagene har ført til vinterlige forhold i fjellet. Skiføret er meget bra, og isen på uregulerte fjellvatn er trygge. Se opp for lumske isforhold i lavlandet.

- Mildværet i mars gjorde at isene svekket seg mye og det var store åpne partier ved inn- og utos. Disse partiene har nå fått en tynn ishinne og kan være dekket med nysnø. Så vær obs på dette og hold god avstand til inn- og utos, sier utmarkskonsulent Jim Kristensen.

Dette er hovedbudskapet etter at Statskog Fjelltjenesten har befart områdene i Nordland, Troms og Femundsmarka/Rørosvidda de første dagene i april 2022.

Se flere bilder Statskog Fjelltjenesten har tatt på flickr.com:

Skiløper på vei opp Gahperuslia i Nordreisa Tarjei Gunnestad

Skiløper på vei opp Gahperuslia i Nordreisa

Nord-Troms

Det er gode skiforhold i Nord-Troms. I lavlandet snakker vi jevnt over om 70-100 cm, og på sine steder helt sikkert mer enn det også.

Den siste måneden har vi hatt svært vekslende værtyper fra vårvær og begynnende snøsmelting til frost og til dels betydelige snømengder. Sammen med mye vind fra ulike retninger blir summen at snøforholdene vil være preget av svært store variasjoner lokalt.

En fellesnevner er imidlertid at mildvær med etterfølgende frost dannet skarelag og is de fleste steder. Når det følges på med store snømengder og vind er alle forhold lagt til rette for betydelig skredfare. Noe som også på kort tid har ført til flere redningsaksjoner og også dødsfall. Per 6. april viser Varsom.no faregrad 3 for hele Nord-Troms.

I høyfjellet er det glimrende føreforhold med nysnø på et jevnt og godt skarelag, men også her det på sin plass å være obs på hengeskavler og skred-feller i skar og bekkedaler.

Isen på fjellvatna er jevnt over +/- 1meter, men på mange vatn kan det påregnes noe overvann/sørpe. Forlenger til isboret bør være like selvsagt som fiskekortet..

Vær også spesielt oppmerksom på regulerte vatn, og følg ubetinget regulantens merking og advarsler ved spesielt farlige områder. (Utløp/tappeluker etc).

På Reisaelva er isen svært variabel. Mange åpne råker, og steder som normalt er tilfrosset er åpne eller har dårlig is.

Så er vi også inne i sesongen for reinens sesongtrekk. Beiteforholdene i høyfjellet er svært utfordrende. Ta hensyn til dyrene! Drektige simler har mer enn nok med seg selv nå og må få ro til å beite der det er mulig.

Vi krysser fingrene for et godt påske- og utfartsvær både i lavland og høyfjell!

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf 922 43 096

Utløpet Storrostavatnet - døgnåpen Fredrik Julius Jenssen

Utløpet Storrostavatnet - døgnåpen

Senja og Midt-Troms

Vinterværet i midt Troms i år har vært vekslende. Fra store snøfall i februar, til mildvær og regn og kuldeperioder inni mellom.

I Dividalen har dette været sørget for et solid skarelag fra dalbunn til fjelltopp som til og med elgen spaserer oppå. Det kommer i skrivende stund lett snø på toppen av dette skarelaget. Med andre ord har Dividalsområdet særdeles godt skiføre, men vær oppmerksom på at nysnø og vindtransport fører til skredfare i lesidene og at det i fjellsidene kan være svært isete og glatt, selv med stålkanter.

På Senja er forholdene relativt lik, men løssnøen på skarelaget er noe dypere. Dette gjør at skiforholdene er fantastiske, men også her er skredfaren stor. En bør være oppmerksom på at enkelte bekke- og elvedrag kan være åpne.

Kontaktperson: Fredrik Julius Jenssen, tlf 417 39 897

Nydelig vær og skiføre denne aprildagen i Sealkavaggei Narvik fjellene Trond Baadstø

Nydelig vær og skiføre denne aprildagen i Sealkavaggei Narvik fjellene

Ofoten – og Sør Troms

Det er fortsatt vinter i fjellet i Ofoten og sør Troms etter en kald kjølig periode med minus grader. Våren lar vente på seg, og det er ikke mange barflekker å se enda. Det har kommet 10 -15 cm nysnø i løpet av den siste tiden, og skiføret er fint både i høyden og i lavlandet. Der hvor det har blåst er det delvis flekker med is og skare etter tidligere mildvær. På vårt målepunkt i Norddalen i Skjomen var snødybden nå 1,1m, og på Lossistua værstasjon var snødybden 1,5 m den 6. april.

Statkraft i Skjomen har begynt å ta opp veien fra Fjellbu og opp på Sørfjellet i Skjomen. Det vil være mulig å kjøre opp på fjellet til påske dersom alt går som planlagt. Veien blir da åpen for allmenn ferdsel til brøytet parkeringsplass på Lapphågen. På Sørfjellet i Skjomen går det rein tilhørende Girjas sameby spredt ut over store områder fra Lapphågen/Ipto og østover mot Ivar steinen og svenskegrensen. Det er generelt viktig at påsketuristene tar hensyn og har hund i bånd. Det har vært og er fortsatt dårlig beiteforhold, og dyrene trenger mest mulig ro.

Kontaktperson: Trond Baadstø, tlf 941 53 178

Rein i Rago Foto Tore Veisetaune Tore Veisetaune

Ta hensyn til rein på vinterbeite - her i Rago

Salten

I Salten er det fine forhold i fjellet i forkant av påsken. Skiføret må sies å være bra med ca. 15 cm nysnø på fast underlag. I høyfjellet der vinden tar er det mer fast fokksnø. Det er ellers få vårtegn i fjellet og langt mellom barflekkene.

På ikke regulerte fjellvatn er isene trygge og det er stort sett fine forhold for isfiske. I lavlandet derimot kan isene være det stikk motsatte. Mildværet i mars gjorde at isene svekket seg mye og det er store åpne partier ved inn- og utos. Disse partiene har nå fått en tynn ishinne og er dekt med nysnø.

Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Etter en lang vinter er kondisjonen til reinen veldig redusert.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf 934 23 318

Kvigtinden i Børgefjell Gustav Busch Arntsen

Kvigtinden i Børgefjell

Sør-Helgeland

Ennå bra med snø de fleste steder. Men på vestvendte og vindutsatte steder kan snødekket være tynt. Snøen i bunn er kompakt med ett løsere lag øverst.

Med mye snø i lesider og endringer i vind og temperatur, bør rasfaren vurderes fortløpende.

Etter vinterens mange mildvær, er mange elver og bekker åpne også i fjellet. Med høye snøkanter kan de være utfordrende å krysse enkelte steder.

Store variasjoner på is tykkelsen på vannene i området. Vær oppmerksom ved inn/utløp, sund og der strømmen går i vannet.

Kontaktperson:

Gustav Busch Arntsen, tlf 901 47 127 (Hattfjelldal)

Lars Lorentzen, tlf 482 49 036 (Grane/Vefsn)

Skigåere ved Nedre Muggsjøen Sjur Åsgård

Skigåere ved Nedre Muggsjøen

Femundsmarka/ Rørosvidda

Det ligger an til å bli svært gode forhold for skigåing og friluftsliv i Femundsmarka og på Rørosvidda i påsken.

Noen milde dager for to uker siden tæret en del på snøen, men det er fortsatt brukbart med snø igjen. Og nå er det et fint skarelag med nysnø på toppen. Bortimot optimalt for dem som ønsker å bevege seg utenfor oppkjørte løyper.

Det er noe overvann, særlig på mindre sjøer og tjern i skoglandet, men ikke noe som skaper problemer for ferdselen. Isene ute på vannene er fortsatt solide og trygge. Tjukkelsene som er målt variere hovedsakelig mellom 40 og 60 cm. Men en må være svært forsiktig ved inn og utos. Her er isen svak og uforutsigbar og kan forandre seg fra dag til dag. Ikke følg gamle skispor eller skuterspor i nærheten av strømmende vann.

En skikkelig soldag eller to vil smelte fram store områder med barmark, men det vil fortsatt være fint skiføre hvis man snirkler seg fram litt. Forholdene ligger godt til rette for en fin friluftspåske i Femundsmarka, sier Sjur Åsgård.

Kontaktperson: Sjur Åsgård, tlf 952 31 505

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner man også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes også på statskog.no og på ut.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

Statskog Fjelltjenesten

Dette er Statskogs profesjonelle feltapparat. 15 medarbeidere er tilknyttet fjelltjenesten i Nordland og Troms, samt to medarbeidere i Sør-Norge. Medarbeiderne er svært mye ute i felt for å ivareta oppsyn og oppgaver for Statskog samt en lang rekke oppdragsgivere som SNO, forskningsinstitusjoner, Miljødirektoratet mv.

Ansatte i Fjelltjenesten har begrenset politimyndighet for å ivareta oppgaver innen naturoppsyn. Dette innebærer også et tett samarbeid med politi og Statens naturoppsyn. Les mer om Fjelltjenesten her.

Sammenfattet av Tore Veisetaune.