Hopp til hovedinnhold
Fiske Bredekfossen Jim Kristensen
Jim T. Kristensen
Andre nyheter

Mindre skog i Statskog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Skogsdrift utgjør nå bare en fjerdedel av inntektene til Statskog. Statsforetaket satser sterkt på kraftutbygging og friluftsliv.

Utviklingen går raskt. På slutten av 1990-tallet sto skogen for nesten halvparten av Statskogs driftsinntekter. De siste årene har inntektene fra skogen holdt seg stabil.

Statskog øker nå satsingen på andre områder, og da særlig innenfor energi og friluftsliv. I dag utgjør de to virksomhetsområdene henholdsvis sju og 12 prosent av omsetningen. Statskog venter at andelene vil øke i årene som kommer.

– De største inntektene er ventet å komme fra satsingen på energi, og da først og fremst innen vannkraft. Statskog er med på i alt 20 søknader om konsesjon til NVE, på små og mellomstore kraftverk, sier administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog.

Som skogeier har Statskog også god tilgang på råstoff til produksjon av bioenergi.

– Bioenergi er en ressurs som vil bli mer etterspurt fremover. Miljøengasjementet i samfunnet ser ut til å vare, sier Aagesen.

Statskog er i dag medeier i selskapet Energiflis, i et bioenergianlegg i Nordreisa og i et planlagt tilsvarende anlegg i Ballangen. Ikke minst er Statskog medeier i selskapet Bio Varme AS, som bygger, eier og leverer fornybar energi på i alt åtte steder rundt om i landet.

– Det niende fjernvarmeanlegget er snart klart, i Namsos. Anleggene fyres med flis eller annen biomasse. Varmen, i form av varmt vann, føres ut til abonnentene i rør under bakken, sier Statskog-sjefen.

Et vindmølleprosjekt i Bjerkreim i Rogaland er også en del av energiplanene.

Stat tenker marked

I løpet av de to siste årene er fire personer ansatt for å jobbe med næringsutviklingsprosjekter. I tillegg har også andre stillinger fått et mer markedsorientert innhold.

Dreiningen gir seg for eksempel utslag som ’’Grenseløs fisketurisme’’, et stort prosjekt som tar sikte på å skape et sportsfiskeeldorado i Vefsnaregionen på Helgeland. Satsingsområdet omfatter også Västerbotten på svensk side.

– Elvene her er de beste sjøørretelvene i Europa. Vi samarbeider med til sammen seks kommuner og lokalt næringsliv, sier seniorkonsulent Tare Steiro i Statskog. ’’Grenseløs fisketurisme’’ var nylig på Villmarksmessa på Lillestrøm for å markedsføre fiske- og overnattingsmulighetene i området.

Ifølge Steiro er Statskog blitt mer målrettet, ressursbevisst og flinkere til å samarbeide med andre aktører. Dette kan gjøre prosjektene større, og gi større effekt.

– Nylig var for eksempel 350 elever fra 11 skoler med på en stor en stor vinteraktivitetsdag som vi arrangerte sammen med Polarsirkelen Friluftsråd og skolene, sier han.

I påsken deltok et tilsvarende antall på isfiskekonkurranse, som ble arrangert sammen med Rana Jeger- og Fiskerforening.

– I slike arrangement er Statskogs målsetting å rekruttere nye brukere til friluftslivs- og fiskemulighetene våre, sier han.

Fakta om Statskog:

  • Eies av staten gjennom Landbruks- og matdepartementet.
  • Omsetter for rundt 250 millioner kroner i året. Har 150 ansatte fordelt på 26 steder.
  • Het fram til 1993 Direktoratet for statens skoger.
  • Forvalter 1/5 av fastlands-Norge. Statens tidligere grunn i Finnmark ble i 2006 overtatt av Finnmarkseiendommen.
  • Eierskapet i Midt- og Sør-Norge kalles statsallmenninger og forvaltes i samarbeid med lokale fjellstyrer.
  • Har fire virksomhetsområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv. Om lag fem prosent av eiendommene er produktiv skog.