Hopp til hovedinnhold
Store områder sør i Meråker med Fonnfjellet og Skarvene i bakgrunnen
AS Meraker Brug
Andre nyheter

Statskog kjøper Meraker Brug

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog kjøper Meraker Brug AS etter betydelig konkurranse med kjøpere nasjonalt og internasjonalt. Dette styrker Statskogs som bærekraftig forvalter av norsk natur.

- Dette representerte en historisk mulighet og vi har vært kjent med at det var betydelig konkurranse blant kjøpere nasjonalt og internasjonalt. Ut fra en strategisk og forretningsmessig vurdering er Statskog svært tilfreds med å ha vunnet fram, sier styreleder i Statskog, Gunnar Olofsson.

Meraker Brug AS har vært en av de største private skog- og utmarkseiendommene i Norge. Eiendommene har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommuner.

Mannfjellet og Fonnfjellet i Meråker med elva Tevla i forgrunnen AS Meraker Brug

- Merkedag for fellesskapet

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det en merkedag for fellesskapet og Meråker og er glad for at den ressursrike eiendommen blir enda mer tilgjengelig for folk.

Landbruks- og matminister Sandra Borch kaller eiendommen unik og er glad for at den er sikret på norske hender.

Les mer om dette i regjeringens pressemelding.

Styrker Statskog

Styret i Statskog har lagt vekt på å styrke Statskogs rolle i bærekraftig forvaltning og utvikling av statens eiendommer.

- Det handler blant annet om å legge til rette for fornybare løsninger gjennom bærekraftig skogsdrift, utvikling av eiendom som skaper verdier i lokalsamfunn og ikke minst tilrettelegging for folks muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sier Gunnar Olofsson.

Utenlandske investorer

Styreleder hos selgende stiftelse, Richard Arnesen, er tilfreds med å inngå avtale med Statskog.

- Interessen rundt AS Meraker Brug har vært stor. Flere norske og utenlandske aktører har vært med i prosessen. Statskog som ny eier borger for en videreføring av en ansvarsfull, langsiktig forvaltning av selskapets verdier i samarbeid med selskapets ansatte og lokale myndigheter og næringsliv. Det er vi glade for, sier styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup.

Krever Stortingets godkjenning

Kjøpet skjer i tråd med fullmakt fra foretaksmøte med Statskogs eier (Landbruks og matdepartementet) og kjøpesummen er beregnet til om lag 2,65 milliarder kroner. I eiers fullmakt til Statskog legges det til grunn av Statskog tilføres egenkapital og gis et statlig lån på 300 millioner kroner. Et slikt lån vil Statskog være i stand til å betjene i ordinær drift.

Det er tatt forbehold om Stortingets godkjenning.

Fonnfjellet i Meråker med noe skog i forgrunnen AS Meraker Brug