Hopp til hovedinnhold
På tur i Femundsmarka
Geir Wagnild
Hytter og friluftsliv

Friluftsstøtte til hele landet

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

62 friluftsprosjekt i Norge får en håndsrekning fra Statskog. Tildelingene kommer fra støtteordningen ”Statskogmillionen”. Ordningen innebærer at lag, foreninger og organisasjoner Norge rundt får fem eller ti tusen kroner i støtte til friluftsliv og norsk natur.

- Det er fint å kunne støtte opp om all tilretteleggingen som skjer på dugnad rundt omkring i landet gjennom en slik lavterskelordning. Det er ikke så mye penger til hver, men foreningene er flinke til å få mye ut av lite, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Søknads- og tildelingsrunder skjer to ganger i året. Totalt 150 tiltak får støtte gjennom et normalår. Antallet søknader varierer. Hele ordningen er enkel og ubyråkratisk.

”Statskogmillionen” er en nasjonal støtteordning med små og mange støttebeløp spredt ut over hele landet, med samlet utbetaling årlig på en million kroner. Statskog finansierer i tillegg en egen spesialordning i Nordland og Troms med en million kroner til samfunnsbygging i hvert av fylkene. Denne ”Statskogordninga” er et samarbeid mellom Statskog og Nordland og Troms fylkeskommuner.

Statskogmillionen høst 2018

Lavvo i Troms Claus Grimstad

Troms

Pride lavvo

Fri Troms får ti tusen kroner fra Statskog til å videreutvikle skeive turer.

FRI Troms ønsker å gjøre flere av sine aktiviteter friluftsbaserte. Gjennom å skaffe en lavvo kan organisasjonen videreutvikle aktiviteter, som "Skeive turer", hvor foreningen inviterer til turer og samtaler rundt spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Lavvoen skal preges med tekster som kan danne grunnlag for refleksjon og diskusjon.

- Det er stor interesse blant Fri Troms sine medlemmer for i større grad å ha slike og andre aktiviteter i friluft, og vi føler at vi i dag ikke får utnyttet den fantastiske naturen vi er så heldige å ha i vårt nærområde, skriver organisasjonen som med støtten er et langt skritt nærmere realisering av ny lavvo.

Fylke: Troms

Kommune: Tromsø

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Tur til Sommarøya

Statskog bidrar med fem tusen kroner for at ungdommer med cerebral parese får en naturopplevelse på Sommarøya.

Det er Troms sin fylkesavdeling av Cerebral parese-foreningen som står bak aktiviteten, som spesielt skal rette seg inn mot hvordan unge funksjonshemmede kan bygge relasjoner og identitet.

- Denne gangen fokuserer vi spesielt på våre flotte ungdommer, og ønsker at de skal få erfare båttur og en type utendørs aktiviteter som man vanligvis ikke får prøve, skriver foreningen.

Fylke: Troms

Kommune: Tromsø

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Sjukt sprekt!

Sjukt sprek Tromsø ønsker vil ha folk aktive igjen etter kreftbehandling.

Middelet er blant annet en tre timers kajakktur, med lokal guide og mat og drikke. Bak initiativet står ”Ung kreft” som vet at det kan være vanskelig å delta på ordinære aktiviteter grunnet ulike seinskader etter kreftbehandling.

- Sjukt sprek Tromsø ønsker å bruke nærmiljøet og den fine naturen rundt Tromsø. Det kan også være nytt for mange å prøve kajakk og se naturen fra den sjøsiden, skriver organisasjonen i søknaden.

Fylke: Troms

Kommune: Tromsø

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Flere ut på tur

Kvæfjord frivillighetssentral får hjelp til å kjøpe inn teltutstyr.

Det kan nemlig bidra til at flere kommer seg ut på tur, og når spesielt grupper som i liten grad selv oppsøker natur og friluftsliv.

- Frivilligsentralen i Kvæfjord har startet et lavterskeltilbud for å få flere på tur hele året. Vi opplever flere positive helseeffekter ved både fysisk aktivitet og friluft. Lav terskel og høy sosial tilstedeværelse er vår visjon for dette prosjektet, heter det fra frivillighetssentralen.

Fylke: Troms

Kommune: Kvæfjord

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Kanostøtte til velforening

Bakkejord velforening får hjelp til å kjøpe inn to kanoer som skal stå til fri benyttelse.

Velforeningen har allerede laget lekepark og bygd grill som er til fri benyttelse for alle. Blant de videre planene er gapahuk på utkikkspost, benker og bord. Men aller først altså: Kanoer.

- Her er padlemuligheter i vann, elv og hav. Dette, og flere andre tiltak, bidrar til å få folk mer ut på tur i vårt fantastisk flotte og varierte terreng, skriver velforeningen.

Fylke: Troms

Kommune: Sørreisa

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Bidrag til kjøp av pulk

Senja turlag får hjelp til å kjøpe inn utlånspulk.

Turlaget arrangerer årlige vinterturer som strekker seg over mange dager. Det spørres ofte om turlaget har pulk og transportbrett til utlån. Ikke alle ønsker å kjøpe eget utstyr for det som kanskje blir en enkelt, årlig langtur. Barnas turlag har også behov for pulk/brett på sine både lange og korte turer. I tillegg får turlaget mulighet til å transportere felles utstyr på vinterturer.

- Pulk/transportbrett er etter hvert blitt et vanlig "transportmiddel" i vinterfjellet. For turlaget vil det være kjærkomment å kunne disponere slike hjelpemidler, skriver Senja turlag.

Fylke: Troms

Kommune: Lenvik

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Julesprek i adventstida

Friluftsråd vil bidra til en sprek førjulstid i Nord-Troms.

Nord-Troms Friluftsråd er et samarbeid mellom kommuner, organisasjoner og privatpersoner som jobber for friluftsliv og folkehelse i Nord-Troms. Organisasjonen har planer om Julesprek, en aktivitet som skal gjennomføres i adventstiden med 12 turmål i hver av de fire kommunene som deltar.

- Hver fredag i advent slippes tre nye turmål. Målet er å få flest mulig til å gjennomføre turene, som er typiske nærmiljøturer. Vi har gode erfaringer med å tilrettelegge for "postkassetrim" i sommerhalvåret. Julesprek er vinterutgaven, skriver friluftsrådet.

Fylke: Troms

Kommune: Skjervøy

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Støtter sporsetter

Kvænangsbotn grendehus får et bidrag til ny sporsetter.

Den gamle sporsetteren har nemlig sett sine beste dager, etter å ha vært flittig brukt i mange år.

- Løypene bidrar til at folk kommer seg enklere ut på ski i lett terreng. Dette har vi holdt på med i mange år og får bare positive tilbakemeldinger. Dette er et viktig tiltak for folkehelsen, skriver organisasjonen.

Fylke: Troms

Kommune: Kvænangen

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000

Fjelltur i Skjomenfjella Geir Wagnild

Salten

Stistøtte i Meløy

Reipå idrettslag får fem tusen kroner fra Statskog til å oppgradere mye brukt turområde på Hornneset i Meløy.

Idrettslaget har behov for å kjøpe materialer, noe tauverk og må leie inn transport.

- Det handler om et mye brukt turområde på Hornneset i Meløy. Området er svært mye brukt de siste årene, både som utgangspunkt for toppturer til Horntind og Skroven, og som lett tilgjengelig område for skoleklasser og private. I øvre del av turområdet blir det vått og svært opptråkka. Her vil vi gjøre enkle tiltak for å holde stien på plass og gjøre det enklere å bruke området hele året. I tillegg vil vi sette ut benker og lage naturlige hvileplasser, skriver idrettslaget i søknaden til støtteordningen Statskogmillionen.

Fylke: Nordland

Kommune: Meløy

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Fem tenkebenker

Misvær idrettslag vil inspirere til mer friluftsliv med tenkebenker på strategiske utsiktsposter.

- Tenkebenkene skaper refleksjon, ettertenksomhet og perspektiv, heter det i søknaden som gir idrettslaget ti tusen kroner i støtte fra Statskog.

Benkene vil ha en gravert tekst og en plassering som innbyr til refleksjon. Idrettslaget mener at dette kan bidra til å skape nye turmål, gjøre glemte naturskatter attraktive igjen og fremheve historiske plasser som vikingegrav, steinalderbosetting og tufter etter samiske bosetninger.

Fylke: Nordland

Kommune: Bodø

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Vil oppgradere stier

Breivik samfunnshus SA får et bidrag til arbeidet med å oppgradere stier.

Det er snakk om både innleie av maskiner og materialer til klopping, samt benker og bord.

- Vi vil oppgradere en mye brukt natursti mellom Breivik og Misvær og plassere ut bord og benker langs turløypene. Dette vil fremme bruken av den flotte naturen vi har i nærområdet, skriver organisasjonen.

Fylke: Nordland

Kommune: Bodø

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Støtte til stavgrupper

Statskog bidrar til stavgganggrupper i en rekke kommuner for nyrepasienter og transplanterte.

Det er Nordland fylkeslag av Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte som står bak aktivitetstilbudet på Leknes, Laukvika, Hadsel, Bodø, Saltdal, Mo i Rana, Dønna og Sømna. Stavganggruppene møtes ti ganger i løpet av våren og sommeren. Man tar da en stavgangtur med innlagt pause underveis der det serveres kaffe/te og kake.

- Pasientgruppen trenger fysisk aktivitet, og her kombineres stavgang med sosialt samvær, likepersonarbeid og det å komme seg ut i naturen, skriver organisasjonen.

Fylke: Nordland

Kommune: Saltdal

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Nye griller til vardemarsjen

Finneid IL kan oppgradere grillfasilitetene med støtte fra Statskog.

Vardemarsjen til Finneidvarden arrangeres årlig i regi av Finneid IL. Årlig deltar mennesker i alle aldre. På Finneidvarden står en blid dugnadsgjeng og serverer kaffe, saft og grillmat. I de senere år har grillene på toppen blitt i dårlig forfatning.

- Vi ønsker å bygge to nye griller som kan stå permanent oppe på Finneidvarden. Finneidvarden er et yndet turmål der mange mosjonister tar turen hver dag. Nye griller på toppen inviterer flere til å kunne ta middagen eller lunsjen på toppen av Finneidfjellet, skriver organisasjonen.

Fylke: Nordland

Kommune: Fauske

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Gir bidrag til fjellskole

Statskog bidrar med ti tusen kroner til fjellskole med fokus på samisk kultur i naturen og samisk mat.

Doajmma Siebrre Julevsábme (DSJ) er en fri, politisk og religiøs uavhengig lulesamisk barne- og ungdomsorganisasjon som legger til rette for og bidrar med aktiviteter til barn og unge i det lulesamiske området. De planlegger en fjellskole med båttur inn i Hellmofjorden i Tysfjord kommune og videre til den nye fjellgamma som er bygget på dugnad og ferdigstilt i vår.

- Opplegget skal bidra til økt bruk av utmarka og at nye generasjoner blir kjent med samisk bruk av naturen, begreper og organisering. Dette tror vi vil lede til stolthet over egen kulturbakgrunn og økt interesse for friluftsliv hos unge samer, skriver organisasjonen.

Fylke: Nordland

Kommune: Tysfjord

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000

Klopper i myr i Trysil Torkel Skoglund

Helgeland

Utstyr til sauerenhetstrening

Vefsn jeger- og fiskerforening får utstyrshjelp fra Statskog.

Foreningen gjennomfører testing og godkjenning av aversjon mot sau og rein. Tilbudet annonseres åpent og er åpent for alle hunderaser. Foreningen har nå behov for å kjøpe inn to nye dressurshalsbånd, samt gjennomføre vedlikehold på gamle halsbånd.

- Vi har fem godkjente dressører for dette arbeidet og rundt 30 hunder er innom hvert år. Det er viktig at man kan ha med seg en trygg og bruksvennlig hund der det ferdes bufe, skriver foreningen i søknaden som nå har fått fem tusen kroner i støtte.

Fylke: Nordland

Kommune: Vefsn

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


En klopp på skuldra

Økt bruk av stier inn i Mosåsen gir behov for klopplegging. Mosåsens venner er på saken.

I første omgang ser de for seg 250 meter med klopper, bygd på furumaterialer levert fra Susendal bygdesagbruk. Det totale prosjektet er beregnet til 15 000 kroner, og foreningen får en tredel av beløpet fra Statskogmillionen.

- Vi merker at utsetting av 116 skilt har bidratt til økt bruk av området og økt slitasje på terrenget. Vi planlegger derfor å starte klopping av inntil 250 meter der behovet er størst, heter det i søknaden.

Fylke: Nordland

Kommune: Vefsn

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Hjelp til Elsvatn grendelag

Statskog bidrar med ti tusen kroner for tilrettelegging av turstien til Hatten og badestranda ved Elsvatn.

Konkret skal pengene gå til innkjøp av benker ved badestranda og til å sette opp gapahuk ved turstien.

- Tiltakene skal gjøre det enklere for alle å bruke disse populære stedene, både unge og gamle, skriver grendelaget i søknaden som får støtte fra Statskog.

Fylke: Nordland

Kommune: Hattfjelldal

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Vil gjøre Stabbforsbukta tilgjengelig

Hemnes historielag vil rydde skog og etablere rasteplass og benker ved Stabbforsbukta.

Intensjonen er å rydde den gamle ferdselåra fra 1908, samt merke og klargjøre den gamle båtveien fra Stabbforsbukten fram til Karoliusviken under Fallfors. Videre vil historielaget utbedre veien ned til Stabbforsbukta og tilrettelegge parkering og uteplass for allmenheten. For å nevne noe…

- Dette bidrar til at flere kan benytte området til rekreasjon som fiske og turgåing i lett terreng, skriver historielaget i søknaden som har gitt dem fem tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Nordland

Kommune: Hemnes

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Ti tusen til turstier i fjellterreng

Hemnes turistforening vil lage ny sti ved Kjensvatnet slik at enda flere kan oppleve fantastisk natur rundt Okstindan.

Turstiene vil binde sammen eksisterende grusveier, parkeringsplasser, selve hytteanlegget, bålplasser, badstu og naust. Stiene vil anlegges ved at det legges fiberduk og fylles på masse for å få tilfredsstillende planhet, bredde og bæreevne for rullestoler. Den samlede lengden av tilrettelagt sti er rundt en halv kilometer. Statskog støtter arbeidet med ti tusen kroner.

- Vi vil tilrettelegge for at personer med bevegelseshemminger skal kunne få et godt tilbud i fjellet sommerstid. Dette tiltaket sørger for utjevning av forskjeller mellom mennesker, heter det fra Hemnes turistforening.

Fylke: Nordland

Kommune: Hemnes

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Fem tusen til benker

Mogressfjellet hytteforening får fem tusen kroner av Statskog til fire benker.

Styret i hytteforeningen har, med støtte fra Polarsirkelen friluftsråd, utført skilting og merking av stier i hele hytteområdet. To postkasser har blitt satt opp på populære utfluktsmål i nærhet til hytteområdet, og en vinner trekkes i begge bøker årlig som vinner en kniv.

- Ved å plassere ut benker på fire populære turdestinasjoner i hytteområdet bidrar man til å etablere turmål ytterligere ved at man kan sette seg ned når man er fremme, skriver foreningen.

Fylke: Nordland

Kommune: Rana

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Støtter klopping

Statskog bidrar med fem tusen kroner til Rana fiskerforening.

Foreningen har bygd hytte på Blereken som benyttes av allmennheten og foreningens medlemmer. ”Blerekbu” kan leies på inatur.no.

Nå trenger vi sårt midler til klopping slik at den gjøres enda mer tilgjengelig for allmennheten, skriver foreningen i søknaden som er kronet med fem tusen kroner i støtte fra Statskog.

Fylke: Nordland

Kommune: Rana

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000

Femundsmarka Mot Reva Geir Wagnild Geir Wagnild

Midt-Norge

Gruser opp tursti

Skåla Helselag får fem tusen kroner i støtte til å vedlikeholde en tursti rundt Vikvatnet.

Arbeidet gjøres på dugnad og innebærer å legge duk og gruse opp stien.

- Turstien rundt Vikvatnet ligger i naturskjønne omgivelser og har adkomst som gjør den lett tilgjengelig for alle. Stien opparbeides slik at det skal være mulighet for rullator og barnevogn. Stien gir økt tilgjengelighet til vannet med fiskemuligheter og det vil etter hvert bli opparbeidet område tilrettelagt for utetrening med elementer fra skogen, heter det i søknaden fra Skåla Helselag.

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune: Molde

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Utstyr til VandrendeBjelke

Studentene ved bygg og miljøteknikk på NTNU får utstyrshjelp fra Statskog.

VandrendeBjelke er friluftsgruppa til linjeforeningen og har ønsket seg mer og bedre turutstyr for å gi et bedre og bredere turtilbud for studentene. Det handler blant annet om hengekøyer, hodelykter, ryggsekker og annet turutstyr.

- Turutstyret bidrar til å kunne gjennomføre overnattingsturer og mer krevende turer og gjør at VandrendeBjelke kan tilby er bredt aktivitetstilbud for studentene. Mange studenter har ikke råd til eget dyrt turutstyr. Ved å kunne låne dette av VandrendeBjelke gjør vi det mulig for flere å gjennomføre turer eller gjøre terskelen for å komme seg ut lavere, heter det i søknaden fra foreningen.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Trondheim

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Ildsted ved Giltmarka fjellgård

Giltmarka fjellgård får fem tusen kroner i støtte til oppgradering av ildsted og benker ved leir- og fiskeplass.

Plassen er ofte besøkt av skoleklasser, turgåere, og fjellfolk som overnatter i telt. Dagens ildsted er nedslitt og benker er oppråtnet og fjernet.

- Plassen brukes hele året og om vinteren er det mange skigåere som tar turen innover da det er oppkjørte løyper innover. Tiltaket skal motivere barn, unge og voksne til å delta i friluftsliv, heter det i søknaden som har gitt dem fem tusen kroner i støtte.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Kajakkstøtte i Steinkjer og Beitstad

Barnas Turslag i Steinkjer og i Beitstad samarbeider om kajakkinnkjøp og får fem tusen kroner i støtte fra Statskog for å skape friluftsglede til vanns.

- Familier synes det er veldig greit at vi som arrangør kan tilby utlån av ulikt utstyr, slik at flere kan prøve ulike aktiviteter uten å måtte anskaffe slikt selv, heter det i søknaden som var blant de som ble trukket ut i Statskogmillionen.

Barnas Turlag sine turer er gratis og åpen for alle. Turlagene sikter seg inn mot å kjøpe ”sit-on-top”-kajakker med tilhørende utstyr og våtdrakter.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Steinkjer

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Akebakkehjelp i Namsos

Statskog gir ti tusen kroner til gapahuk og grunnarbeid i akebakke.

Bak søknaden om støtte står Støttegruppa for Namsos ski- og aktivitetssenter, og pengene skal gå til gapahuk, rydding av skog og til grunnarbeid i akebakke i skianlegget.

- Ny akebakke som er lett tilgjengelig fra parkeringsplass med en gapahuk ved siden av vil bidra til aktivitet og være en sosial arena, heter det i foreningens søknad.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Namsos

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Panoramautsikt under tak

Statskog gir ti tusen kroner til Løkken idrettsforenings arbeid med dagsturhytte på Våttån.

Våttån er et gammelt vardested, ligger sentralt i Meldal kommune og er lett tilgjengelig fra tre av kommunens tettsteder. Idrettsforeningen arbeider med å få satt opp ei ny dagsturhytte i nærheten av vardestedet som vil få en fantastisk panoramautsikt utover dalen og fjellene rundt.

- Her er det ingen nøkkel, men fri tilgang for alle. Her vil det være mulighet å komme inn, tenne opp varme og kos seg om det ellers blåser friskt på toppen, skriver idrettsforeningen som får ti tusen kroner i støtte til tiltaket.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Meldal

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Planering for tidligere spor

Røros tur- og løypeforening får bidrag til skogrydding og planering av skiløypetraseen.

Som organisasjonen veldig enkelt beskriver det: Gode skiløyper er bra for folkehelse og friluftsliv.

- Med planering av denne trasèen er dette ei løype som vi kan komme i gang med å sette spor tidligere på vinteren. Løypa ligger også rett i nærheten av et rehabiliteringssenter, skriver foreningen i søknaden.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Røros

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Bedre sti til Andortoppen

Tørrskodd kan kanskje bli krevende, men med klopper på stien opp til Andortoppen fra Almosseteren tråkker du i hvert fall ikke så ofte ned i den trønderske blautmyra.

Snåsa IL, grunneiere og sponsorer samarbeider om et turløp som heter Andortoppen opp. Løpet går fra Almoseteren opp til toppen av Andorfjellet. Her følger man en gammel setersti for å komme opp, og det er denne som idrettslaget vil utbedre slik at bruken kan økes.

- Dette bidrar til at flere kan komme på løpsdagen, og det gir også en flott sti som kanskje vil øke bruken av fjellet som turdestinasjon, skriver idrettslaget.

Fylke: Trøndelag

Kommune: Snåsa

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000

Vedovn i Femundsmarka Tonje Blomseth

Sør-Norge

Hengekøyer i Østfolds villmark

Organisasjonen ”Friends for understanding” får et bidrag fra Statskog til å etablere fast tilbud om utetur i skolenes høstferie.

De har spesifikt bedt om støtte til å kjøpe inn hengekøyer med myggnett og regnbeskyttelse, samt litt annet turutstyr. Tilbudet skal være en forlengelse av den eksisterende ferieklubben som arrangeres om sommeren og skal foregå i det de selv kaller ”Østfolds villmark”.

- Dette er en spennende måte å oppleve skogen på som gir ekstra nærhet til og forståelse for naturen, skriver organisasjonen i sin søknad som ga 10 000 kroner fra Statskog.

Fylke: Østfold

Kommune: Sarpsborg

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Stjernetelt til speidere

Hvaler gruppe av Norges Speiderforbund får fem tusen kroner fra Statskog til nye telt.

Det såkalte stjerneteltet gir dem mulighet til å samle hele gruppa under ett tak på turer og leirer.

- Da kan vi sitte sammen og nyte mat og ha felles aktiviteter, så denne støtten bidrar til å forbedre fritidstilbudet vårt, skriver speidergruppen i søknaden.

Fylke: Østfold

Kommune: Hvaler

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Snøknekt gapahuk

Store snømengder tok knekken på gapahuken sist vinter. Nå kommer en økonomisk håndsrekning fra Statskog til gjenoppbygging.

Den opprinnelige gapahuken ble bygget tidlig på 2000-tallet og ligger i skogen tilknyttet Rom skole i Askim. Bak søknaden om støtte til gjenoppbygging står foreldreutvalget ved skolen.

- Vi har fokus på uteskole og gapahuken brukes mye til læring og kos og som lokalt turmål, skriver foreldreutvalget som har beregnet totalprosjektet til 40 000 kroner.

Fylke: Østfold

Kommune: Askim

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Gapahuk ved Dynetjern

Bjørkelangen Jeger- og Fiskerforening får ti tusen kroner fra Statskog til gapahuk ved fiskevann.

Totalt har de anslått kostnadene til 20 000 kroner, og er dermed halvveis i mål etter tilsagnet fra Statskog.

- Gapahuk oppe ved fiskehytta vår ved Dynetjern vil gjøre at folk øker aktiviteten og vi får flere ut i skog og mark, skriver jeger- og fiskerforeningen.

Fylke: Akershus

Kommune: Aurskog-Høland

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Turgruppe for pensjonister

Norsk Folkehjelp i Fetsund får et bidrag fra Statskog til å starte turgruppe.

Målet er å få pensjonister og andre ut i naturen, uansett funksjonsnivå. De sikter seg spesielt inn mot Hvaltjern badeplass, hvor det er fine grusveier og gode muligheter til å komme seg ut.

- Vi henter de som måtte trenge det. Og de som føler seg spreke kan ta en kanotur sammen med ledsager, skriver de i søknaden.

Fylke: Akershus

Kommune: Fet

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Ny vedovn på speiderhytta

Med ny vedovn blir Speiderhytta ved inngangen til Ramstadslottet naturreservat enda mer fristende.

Det er Rælingen kfuk-kfum-speidere som har ønsket å skifte ut den gamle, ødelagte vedovnen, og søkte om støtte gjennom Statskogmillionen. Det var i grunnen lurt, fordi tiltaket ble trukket ut blant mange andre og ti tusen kroner går nå i retning speiderne.

Fylke: Akershus

Kommune: Rælingen

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000Jaktradio til ungdommen

Eidsvoll Jeger- og fiskerforening bryr seg om rekrutteringen og satser litt ekstra på ungdommen.

Derfor kjøper foreningen jaktradioer som er spesielt beregnet på ungdommen i foreningen. I tillegg bygger de innendørs skytebane med bevegelige mål for luftvåpen.

Statskog applauderer engasjementet og bidrar med fem tusen kroner til jobben som gjøres.

Fylke: Akershus

Kommune: Eidsvoll

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Fiskestenger til Urban Anglers

Fiske kan skje rett utenfor døra, også i storbyen. Det skal tiåringer også få erfare.

Fiskeklubben Urban Anglers fisker i Oslo, enten det er Frognerparken eller Nøklevann. De tilbyr gratis fiskeaktiviteter for barn rundt 10 år, og vil at alle sammen skal få sin egen fiskestang. Statskog heier på dem og gir med 10 000 kroner på veien mot fiskelykke.

- Gjennom å gi barn og unge kunnskap om fiske og om fiskemuligheter i nærområdet, og samtidig tilby egen fiskestang, motiverer vi til at de etter hvert prøver seg fram på egen hånd, skriver Urban Anglers.

Fylke: Oslo

Kommune: Oslo

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Turutstyr til Stovner-speidere

Noen tusenlapper fra Statskog skal gi bedre utstyr og mer turglede hos speiderne i Stovner.

Det er behov for fornying både når det gjelder ulike typer spader, kokeutstyr, tursager og annet turmateriell. Med 5 000 kroner fra Statskogmillionen kan gammelt og dels ødelagt utstyr skiftes ut.

- Vi lager mat på primus eller bål på møter, turer og sommerleirer. Turutstyret er gammelt og delvis ødelagt og vi trenger å fornye spader til sommer og vinter bruk, sag og kjeler/stekepanner til turbruk på primus og bål, skriver speiderne.

Fylke: Oslo

Kommune: Oslo

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Lavterskel turtilbud i Oslo

Deichman Bibliotek får ti tusen kroner fra Statskog til å gjennomføre et prosjekt rettet mot flerkulturell ungdom og spesielt barn av lavinntektsfamilier.

Utgiftene i prosjektet handler om transport, mat, overnatting og basisutstyr til friluftsliv. Nærområdene skal brukes til organiserte turer, slik at ungdom selv kan lære og bli trygge på å bruke naturen på egen hånd – samtidig som de kan låne gratis utstyr på bibliotektet.

- Det skal være et lavterskeltilbud for å gjøre flerkulturell ungdom på Holmlia kjent med natur og villmarksliv på egne premisser og engasjere ungdom i nye miljøer hvor de kan oppleve utfordringer, mestring og gleden av nye erfaringer og tilegnelse av spesifikk kunnskap relatert til mat, helse og livsstil, skriver Deichman Bibliotek.

Fylke: Oslo

Kommune: Oslo

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000

Padling i Femundsmarak Tonje Blomseth

Kanostøtte til jakt- og fiskeskole

Vang jakt- og fiskeforening vil kjøpe familiekanoer og får et bidrag på veien fra Statskog.

Foreningen er med på å arrangere Jakt- og fiskeskolen for 5-7. klassinger, totalt for om lag 1.500 elever. For å styrke tilbudet vil foreningen investere i familiekanoer som skal gjøre jakt- og fiskeskolen enda mer attraktiv.

- Det er god folkehelse i å lære opp barna til å bli glad i å bruke naturen både om sommeren og om vinteren. Etter våre turer ser vi at flere prøver å få med seg sine egne familier ut på tilsvarende turer i skog og mark, forteller foreningen.

Fylke: Hedmark

Kommune: Hamar

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Restaurering av gammel kultursti

Brøttum-speiderne vil gjenopprette og utvide en gammel kultursti som over flere år har forfalt.

Fokuset på stien har spesielt vært knyttet til naturmangfold og biotoper. Jobben som skal gjøres handler blant annet om nye informasjonstavler, sittebenker, bord og gapahuk.

- Dette kombinerer både aktivitet og kunnskap, og vi vil utvide dette til å bli en rundløype med rasteplasser på flere av utsiktspunktene. Pilgrimsleden er også en del av stien, skriver Brøttum speidergruppe av Norges speiderforbund som får 5 000 kroner fra Statskog til arbeidet.

Fylke: Hedmark

Kommune: Ringsaker

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Bidrag til turutstyr

Norsk folkehjelp i Moelv og omegn ruster opp utstyrsparken slik at unger kan bli med på tur selv om de mangler viktig utstyr.

Det handler blant annet om soveposer, speiderkniver og tennstål som brukes til ukentlige aktivitetsdager. De som ikke har eget utstyr kan dermed få låne dette når det er aktuelt med overnatting i lavvo eller på hytta. Statskog bidrar med 5 000 kroner til innkjøpene.

- Dette er et lavkosttilbud som gir alle en mulighet til å delta, selv om man mangler utstyr, skriver organisasjonen.

Fylke: Hedmark

Kommune: Ringsaker

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Kanostøtte fra Statskog

DNT Odal får fem tusen kroner til å kjøpe ny kano.

Foreningen har kanoer, men bruken begynner å tære på dem. Blant annet er det hull i glassfiberen på en, noe som gjør at de vil kjøpe en ny. Med støtte fra Statskogmillionen er kanoen langt på vei finansert.

- Vi arrangerer padletur årlig, i tillegg benytter skolen seg av kanoene på egne aktivitetsdager. En ny kano vil bidra til at vi kan fortsette med aktiviteten som både fremmer fysisk aktivitet og psykisk helse i form av vakre naturopplevelser, skriver DNT Odal.

Fylke: Hedmark

Kommune: Nord-Odal

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Ny bru hindrer kraftig omvei

DNT Finnskogen og omegn vil erstatte ei bru over elva ”Rotna”, siden nærmeste alternativ gir over sju kilometer ekstra omvei.

Organisasjonen ber om støtte til materiale som trengs for å bygge opp brua som har ligget ved barskjulet vest for Askosberget. Statusen er nemlig at brua har råtnet og falt sammen.

- Dette er en viktig del av en merket flyktningrute som binder stinettet sammen med Finnskogleden, skriver DNT Finnskogen og omegn og får fem tusen kroner fra Statskog til byggingen.

Fylke: Hedmark

Kommune: Grue

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000

Bålkaffe Geir Wagnild

Bålkaffe-terapi

Bål, bålkaffe og mat laget på bål er terapi for kropp og sjel, mener Gravbergets venner. Statskog er enig.

Foreningen har nemlig søkt om støtte til å kjøpe inn bålpanne, trekk til panna, gnistfangere, kaffekjel og steikepanner – kort sagt utstyr til ren og skjær kvalitetstid.

De har estimert kostnadene til 5 000 kroner, og får akkurat samme beløp i støtte fra Statskogmillionen.

Fylke: Hedmark

Kommune: Våler i Hedmark

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Lydanlegg til utearrangement

Skogselskapet i Hedmark trenger lydanlegg til utearrangementene sine, og får penger til kjøpet fra Statskog.

Skogselskapet har om lag 30 utearrangement hvert år. Under disse arrangementene er det varierende oppgaver med blant annet natursti, skyting og andre praktiske oppgaver. På flere av disse arrangementene er det mange frammøtte, noe som krever bærbart lydanlegg for kunne gi informasjon.

- Vi jobber mye med å fremme forståelse for den mangesidige bruken av naturen fra rekreasjon til arbeidsplasser. Det er veldig mange som ikke vet hvor mye skogen kan brukes til i alt fra dekorasjon og mat til livsviktige medisiner, forteller skogselskapet.

Fylke: Hedmark

Kommune: Elverum

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Løypestøtte til Ljørdalen

Mye tid og penger går med til å holde løypene fine for deg og meg. Statskog gir et klapp på skuldra med 5 000 kroner til en av de som gjør det mulig.

Ljørdalen løypeforening utfører mye dugnadsarbeid om sommeren i form av rydding, kvisting, fjerning av stein og vedlikehold av flere kloppbruer. På vinteren skal løypene kjøres opp en gang i uka, samt ved snøfall.

Så neste gang du koser deg med de preparerte skiløypene kan du sende en god tanke til alle de som har bidratt til dugnaden for å tilrettelegge for fine turer i norsk natur.

Fylke: Hedmark

Kommune: Trysil

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Nærkontakt med kongeørn

Statskog gir fem tusen kroner til fotoskjul som øker sjansen for å fange gode bilder av kongeørn.

Bak søknaden står Nordic Wildlife Nature & Photography Tours, som ønsker at flere skal komme tettere på spesielle naturopplevelser.

- Ved å få en fotoplass gjør vi det lettere for folk å se ulike arter med egne øyne – først og fremst kongeørna. Men mange kan også bruke fotoskjulet til rekreasjon midt i naturens stillhet, heter det i søknaden.

Fylke: Hedmark

Kommune: Stor-Elvdal

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Støtte til lavvo langs Østerdalsleden

Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene får et bidrag fra Statskog til lavvo langs leden.

Organisasjonen legger til rette for pilegrimsvandring langs Østerdalsleden, fra Trysil og Åmot til Nidaros, ved å merke leder, oppgradere buer til overnatting og gjennom å etablere nye overnattingssteder. Nå ønsker de å sette opp en Finstadlavvo ved Munkebetsetra.

- Det er for at dagsetapper for pilegrimer og andre vandrere ikke skal bli for langt, heter det i søknaden som utløser fem tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Hedmark

Kommune: Rendalen

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Ti tusen til turlaget

Søknaden fra Savalen turlag har utløst penger fra Statskog som kan brukes til bedre skilting.

- Skilting har vært mangelfull og forvirrende. I tillegg har det kommet til nye løyper, og derigjennom nye løypekryss. Stolper må settes opp på nødvendige steder, løypene trackes for å få riktig avstand, skilt bestilles med riktig kilometerangivelse, skrus opp og løypene må rødmerkes, heter det i søknaden.

Og den ordlyden gjorde nytten i og med at den ble trukket ut blant hundrevis av gode søknader. Statskog ønsker lykke til med arbeidet.

Fylke: Hedmark

Kommune: Tynset

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000


Truger for små føtter

Nordmenn er kanskje født med ski på beina. Men hva med å la barnehageungene prøve seg på truger?

Jørstadmoen barnehage har skogen rett utenfor gjerdet og ønsker å gi de eldste barna en annerledes opplevelse enn ski og aking på vinteren. Med støtten fra Statskog er barnehagen godt på vei til utstyrspakken de ønsker seg.

- Truger gjør at de kan mestre å bevege seg ut i snøen og komme på litt lengre turer. Vi har så vidt prøvd dette tidligere, men ser at mange ikke har truger selv, skriver barnehagen i søknaden.

Fylke: Oppland

Kommune: Lillehammer

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Støtte til speiderkniver og sekker

Bybrua barnehage i Gjøvik får hjelp til å sørge for godt turutstyr til ungene.

De søkte nemlig om hjelp til å kjøpe inn gode sekker og speiderkniver. Siden de er mye ute på tur, er riktig turutstyr avgjørende for å skape evigvarende turglede.

- Barna bærer sin egen mat, drikke, ekstratøy og nødvendig utstyr, så en god sekk er viktig - spesielt når man begynner å bli sliten, skriver barnehagen i søknaden.

Fylke: Oppland

Kommune: Gjøvik

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Tusenlapper til kajakk

Harestua turpadlelag øker raskt og trenger flere kajakker. Statskog gir en skjerv til flott arbeid.

Harestua turpadlelag er en relativt nystartet klubb, men interessen på Hadeland er stor. For at enda flere skal få ta del i denne fine friluftsaktiveten ønsker klubben mer utstyr som fritt kan brukes av medlemmer eller andre som ikke har eller ikke har råd til eget utstyr.

Harestua turpadlelag har denne sommeren arrangert 5 introduksjons- og grunnkurs i havpadling sammen med profesjonell instruktør fra Norges Padleforbund. Statskog lar seg imponere over dette viktig folkehelsearbeidet og ønsker lykke til!

Fylke: Oppland

Kommune: Lunner

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Støtte til stolpejakt

Land Fjellsportgruppe får fem tusen kroner til stolpejakt i Synnfjellet.

Gruppa startet med stolpejakt i 2017 som et lavterskeltilbud som passer alle. Konseptet inspirerer til å få folk i fysisk aktivitet i naturen.

- Vi har sett at mange, som vanligvis ikke beveger seg utenfor døra, gjerne drar ut og tar stolper. Da oppnår vi det vi ønsker. Vi får folk til å bevege seg i den flotte naturen vi har i fjellet i Nordre Land, skriver organisasjonen i søknaden som ble trukket ut til 5 000 kroner.

Fylke: Oppland

Kommune: Nordre Land

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Fra gummistøvler til joggesko

Bjørndasrundens venner får fem tusen kroner til oppgradering av klopper neste sommer.

Denne gjengen bruker haugevis med fritid for å gjøre Bjørndalsrunden bedre for alle som bruker den. Og det eneste de spør om er å få litt hjelp til å kjøpe inn skruer og materialer.

Dette er en av mange eksempler på en fantastisk dugnadsånd som er spredd godt ut over landet og skaper mye ut av lite. Statskog bidrar med fem tusen kroner til arbeidet og ønsker lykke til!

Fylke: Buskerud

Kommune: Kongsberg

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Merking av skiløype på Blefjell

Kongsberg Røde Kors får hjelp til å kjøpe inn hesjestaurer for merking av sju kilometer skiløype inn til Røde Kors-hytta Flisebu på Blefjell.

Hytta ligger sju kilometer fra bilvei. Hjelpekorpset kjører skuter inn til hytta, og skutersporene brukes av skigåere gjennom hele vinteren. Det er nå ønskelig å sette opp hesjestaurer for merking av løypa.

- Blefjell er et yndet turmål gjennom vintersesongen og har et stort løypenett for skigåere. Løypa forbi Flisebu er en del av dette løypenettet og er mye brukt, forteller hjelpekorpset i søknaden som gir dem fem tusen kroner.

Fylke: Buskerud

Kommune: Kongsberg

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Sportsfiskere med gapahuk

Ringerikes sportsfiskere vil tilrettelegge bedre med gapahuk, og får fem tusen kroner fra Statskog til arbeidet.

Målet er en gapahuk på 2 x 3 meter i stavlaft ved Randselv. Gapahuken blir satt opp ved elvebredden mellom Hvalsmoen og Hønefoss sentrum.

- De som går elvestien vil få et sted å raste ved når de er på tur. Stedet vil også bli brukt til møteplass når vi holder fiskeskole for barn og unge, og skal være tilgjengelig for allmennheten, heter det i søknaden fra sportsfiskeforeningen.

Fylke: Buskerud

Kommune: Ringerike

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000

Bålkos Tonje Blomseth

Støtte til bålkosen

Noen ganger skal det lite til for å skape mye.

Som for eksempel når Nome Røde Kors trenger litt penger til å øke bålkosen. De vil mure sammen noen steiner, kjøpe kaffekjele, panne, stekebrett og bålpanne og ei stor kasse hvor utstyret kan stå tørt ute. Og kanskje noen benker og litt ved.

Når alt arbeid gjøres på dugnad, har du anslått kostnadene til ti tusen kroner. Etter søknad til Statskogmillionen kommer halvparten av pengene på plass. Lykke til!

Fylke: Telemark

Kommune: Nome

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Bidrag til gapahuk

Hjartdal turist- og bygdesentral får fem tusen i støtte til arbeidet med bygging av gapahuk.

Gapahuken er planlagt på det som opprinneleg var ei gammel sagbrukstomt. Derfor ønsker foreningen å , etablere en gapahukkonstruksjon etter modell av et gamalt sagbruk.

- Dette vil være lett tilgjengelig langs E134 med rasteplass, badeplass og fiskemuligheter, tilgjengelig for alle. Gapahuken kan brukes til bålfyring og overnatting, og kan være en flott møteplass for bygdefolk like ved et vatn, heter det fra foreningen.

Fylke: Telemark

Kommune: Hjartdal

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Gratis skiutleie

Frivillighetssentralen har sørget for gratis skiutleie til skoler i hele Aust-Agder.

- Det er kø foran skaphengeren der skiene er, og vi går ofte tomme for ski. Målet er "ski til alle", slik at de kan komme seg ut i naturen når de er på skolebesøk her. Elevene ved Vegårshei skole har hele tiden tilgang på skiene, forteller Vegårdshei frivillighetssentral.

Tiltaket bidrar til at de som ikke har råd til ski og skiutstyr kan få låne dette gratis. Statskog støtter arbeidet med 5 000 kroner.

Fylke: Aust-Agder

Kommune: Vegårdshei

Tildeling fra Statskogmillionen: 5 000


Kanostøtte til Wayback

Wayback i Kristiansand vil senke terskelen inn til friluftslivet for tidligere innsatte.

I første omgang handler om om å kjøpe inn to kanoer til bruk for medlemmene og familiene deres. Disse er ofte svakt stilt økonomisk og vil ha god nytte av å kunne låne dette fra Wayback, som samtidig kan sørge for nødvendig opplæring.

- På sikt ønsker vi også å handle inn telt med utstyr til utlån sammen med kanoen så de kan planlegge litt lengre turer, forteller organisasjonen som får fem tusen kroner fra Statskog.

Fylke: Vest-Agder

Kommune: Kristiansand

Tildeling fra Statskogmillionen: asdfasdfa


Pust i bakken ved Baroniet

Speiderne i Stavanger får penger til å kjøpe inn bord og benk til en rasteplass ved speiderhytta.

Speiderhytta har fått det fornemme navnet ”Baroniet” og ligger på Torsnes i Strand kommune. Den ligger rett ved tur stien som går rundt vannet og er en naturlig plass for turgåere å stoppe for å ta seg en matbit.

- Vi ønsker å tilby menneskene som er på tur muligheten for å sette seg ned, uten at de føler at de trenger seg på de som er på hytta, forteller speiderne i søknaden som krones med maksimalsummen på ti tusen kroner fra Statskogmillionen.

Fylke: Rogaland

Kommune: Strand

Tildeling fra Statskogmillionen: 10 000