Hopp til hovedinnhold
Hogstmaskiner
Steinar Johansen
Skog og klima

Vil sette ny standard for skogsdrift

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Hvordan skal bærekraften bli bedre? Nå settes norsk skogstandard under lupen.

Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet skal gjennom jevnlige revideringer. Skogsjef Monica Grindberg i Statskog er selv med i arbeidet, og tror det nå er viktigere enn noen gang.

Store utfordringer

- Riktig bruk av skogen er avgjørende for hvordan vi løser de største utfordringene som verden står overfor. Bruk av trevirke som et viktig klimavirkemiddel må hvile på en skogsdrift som er økonomisk mulig og som ivaretar det biologiske mangfoldet, sier Grindberg.

Bred deltakelse

Prosessen med å revidere PEFC skogstandard skal være ferdig innen utgangen av 2022. Svært mange viktige interesser i og rundt skogen er representert i arbeidet.

Arbeidskomiteen består av Norges skogeierforbund, Norskog, Statskog, SABIMA, WWF, Natur og ungdom, Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, ZERO, Kvinner i skogbruket, Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes Forbund, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Treindustrien og Skognæring Kyst.

- Skogen er viktig på veldig mange måter. Derfor er jeg glad for at flere organisasjoner er med i revisjonen denne gangen. Det styrker mulighetene til å skape gode kvalitetskrav, sier Grindberg.

Her kan du lese mer om PEFC: https://www.pefc.no/