Hopp til hovedinnhold
Lirypestegg i Rago
Tore Veisetaune
Jakt og fiske

Åpner for fuglejakt og setter maksgrenser for fangst

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog åpner nå de fleste av sine områder for ordinær jakt på skogsfugl og rype. Samtidig innfører statsforetaket en øvre nasjonal maksgrense for fangst.

Årets tellinger viser et oppsving i bestanden av rype og skogsfugl i de aller fleste av Statskogs jaktområder. Enkelte områder i midtre Salten og indre Troms stenges for fuglejakt, og i noen områder begrenses antallet jaktdager. For øvrig er Statskogs områder i sør og nord satt i grønn sone.

Høstbart overskudd

- Vi bruker et stadig mer omfattende kunnskapsgrunnlag til å stenge når vi må og åpne for jakt når vi kan. I fjor måtte mange jegere oppleve stengte jaktområder, særlig i Sør-Norge. I år viser tellingene at det er et høstbart overskudd de fleste steder, og da slipper vi igjen til jegerne, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Nasjonal maksfangst

Statskog har vridd forvaltningen fra kvoteregulering til å styre antallet dager det blir jaktet i de ulike områdene. Endringen kommer etter funn gjort i fagsjefens egen doktorgrad. Dette gir en langt mer presis og tilpasset regulering. Samtidig innfører Statskog nå nasjonale maksfangster på fire ryper og to skogsfugl per dag.

- Det har liten betydning for det generelle jakttrykket, fordi det er svært få jegere som skyter mer enn en fugl per dag. Det gir imidlertid en ekstra sikkerhet for at jakttrykket ikke blir for høyt i sårbare områder. Etter årets sesong vil vi evaluere og eventuelt justere nivåene på maksfangstene, sier Breisjøberget.

Reguleringer av rype- og skogsfugljakt høsten 2020