Hopp til hovedinnhold
Villrein
Kjartan Trana
Jakt og fiske

Ettertraktet villreinjakt er i gang

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Interessen for villreinjakt er mye større enn tilbudet. I dag starter høyfjellsjakta.

Hos Statskog sto over tusen søkere på venteliste etter tilfeldig trekking og tildeling av villreinjakt i vår på Statskogs drøyt 130 tilbud på Dovre og i Njardarheim.

- Dette er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det frister mange, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Villreinjakt starter 20. august. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt. Stadig flere gjennomgår imidlertid kurs i villreinjakt.

Krevende jaktform

- Det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Små høydeforskjeller i terrenget kan skjule hele flokker, og du må du komme så nært som 100-150 meter unna dyret uten å skremme det over alle hauger, forteller jakt- og fiskekonsulent for Statskog i Sør-Norge, Kristian Eiken Olsen.

Han holder kurs for ferske villreinjegere i Njardarheim i disse dager. Om de får felt dyr, er det ofte krevende å få dyret ned fra fjellet.

- Du bærer som regel svært tungt i timevis før du kommer ned igjen, men det er med på å gjøre totalopplevelsen av denne jakta til noe helt unikt, sier Olsen.

Tilbud om villreinjakt får du gjennom Statskog, ulike fjellstyrer og enkelte private tilbydere.

Her finner du vår pressemelding om villreinjakta med kontaktinformasjon, men forøvrig samme innhold som denne nyheten.

La deg inspirere

Hør Jakt- og fiskepoddens episode om villreinjakt med både Kristian og Jo Inge. Du kan spille den av direkte her:

Villreinjakt i Ljosådalen i Njardarheim Kristian Eiken Olsen

Villreinjakt i Ljosådalen i Njardarheim

Fakta om villreinjakt

Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.

Norge har villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Om lag halvparten av stammen er på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for forvaltningen av villrein som høstbar art/jakt for villreinnemdene.

Høsten 2019 ble det felt 4 738 villrein, noe som er en økning på 14 prosent fra året før.