Hopp til hovedinnhold
Ringdue
Ernie Janes/Alamy Stock Photo
Jakt og fiske

Duejakta frister mindre

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Ringduebestanden er større enn rypebestanden, men interessen for duejakt går likevel nedover.


I jaktåret 2019-2020 ble det felt om lag 150 000 li- og fjellryper og kun 32 000 ringduer.

- Det er variasjoner over tid og usikkerhet når man anslår den totale bestanden i Norge, men vi har grunn til å tro at ringduebestanden faktisk nå er høyere enn rypebestanden. Likevel jaktes det langt mindre på ringduer, og det ser ut til at denne typen høsting fenger jegerne stadig mindre når vi ser utviklingen over år, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget

Økende bestand

Ringduer regnes for å være en art i framgang. De tetteste bestandene fins på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. I Nord-Norge fins arten spredd. Granplanting og ensidig kornproduksjon er en fordel for ringduene, som profitterer på monokulturer i landbruket.

- Dette er lett tilgjengelig og utrolig fin jakt på en solid bestand. Dessuten er ringdua helt på høyde med ryper som mat, noe flere stjernekokker er enig med meg i. Hvorfor høstingen av denne fantastiske ressursen går ned over tid og ikke opp, er et mysterium for meg, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Kan tenke bydue

Han frykter at "byduer" kan ha noe av skylda for at ringduer ikke er mer attraktivt som jaktobjekt.

- Det er to forskjellige ting. Ringduer er et type vilt som lever i og av det som finnes i skogen, samtidig som den blant annet benytter seg av det som vi normalt skal spise, altså korn og lignende fra åkeren. Dette er absolutt sunn og god mat. Dessuten er det godværsjakt. Duene liker, i likhet med jegerne, ikke å bli våte. Da sitter de bare og kurer i skogen. Så dette er godværsjakta framfor noen, sier Breisjøberget.

Kontakt for medier: Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, tlf 907 52 114.

Vil du høre mer om duer og duejakt? Hør Jakt- og fiskepoddens episode nr 19 "Er du klar for duejakt" og 71 "Kamuflasje, lokkedueformasjon og skuddtidspunkt: Nyttige tips til duejakta"