Hopp til hovedinnhold
Skogsdrift i Meråker
Rune Langøy
Skog og klima

Allskog SA vant konkurransen om å bli Statskog Meraker AS sin leverandør av skogbrukstjenester

Statskog fugl
Statskogredaksjonen

Allskog skal drive for Statskog Meraker AS i Trøndelag i 2025 og 2026. Både pris, miljø og kvalitet lå til grunn ved tildeling av dette skogoppdraget.

Det er strenge kvalitets- og miljøstandarder som ligger til grunn for Statskogs skogsdrift. Dette krever høy kvalitet hos leverandørene våre. I tråd med endringer i regelverket for offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024, ble miljøhensyn vektet med 30 prosent. Andre kvalitetshensyn ble vektet med 10 prosent. Pris vektes stadig høyt med hele 60 prosent, slik at vi kan fortsette å være en stabil og viktig leverandør til norsk skogindustri.

- Etter en grundig prosess tar vi sikte på å inngå kontrakt med Allskog som vår leverandør for perioden 2025-2026, sier avdelingsleder i Statskog, Karl Faanes.

Statskog er landets største skogeier med totalt 7,4 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Konkurransene omhandlet skogoppdrag for Statskog Meraker AS i årene 2025-2026. Avtalen har en samlet ramme på 75.000 m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 35-40.000 m³. Avtalen omfatter avvirkning og salg av tømmer, årlig planting av 320.000 skogplanter, ungskogpleie på 2.000 dekar i etablert foryngelse, markberedning og gjødsling av skogen.

Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommuner.

Statskog mottok flere tilbud og det var dermed konkurranse om oppdraget. Tilbudene er vurdert med hensyn til både pris, miljø og kvalitet, og tilbudet fra Allskog kom best ut i forhold til de angitte tildelingskriteriene.

Statskog Meraker AS følger Norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Statskog eier 100 prosent av Statskog Meraker AS. Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrev fra Statskog? Registrere deg her.