Hopp til hovedinnhold
Eiendomsutvikling Altevatn Tom Rune Eliseussen
Tom Rune Eliseussen

Eiendomsutvikling

Aktiv eiendomsutvikling gir lokal og nasjonal verdiskaping. Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte næringsprosjekt og utviklingstiltak på statsgrunn. Vi har også en særskilt støtteordning i Nordland og Troms.

Statskog skal å utvikle alle verdier på fellesskapets grunn og øke egen og andres verdiskaping med utgangspunkt i Statskogs eiendommer. Ofte handler dette om

  • utvikling av hyttefelt og boligfelt
  • utvikling av grus- og mineralforekomster
  • utvikling av energiressurser
  • kjøp og salg av eiendom
  • utvikling av næringsareal for utleie og salg
  • utvikling av areal- og vannressurser til utbygging av fornybar energi

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og samtale om samarbeid.