Hopp til hovedinnhold
Storvassbukta - tomteområde
norsketomter.no

Ledige hyttetomter

Statskog har ledige hyttetomter i de fleste av landets regioner. Dels etableres dette alene av Statskog, dels går vi sammen med andre aktører for å legge til rette for hyttebygging.

Tusenvis har hytte på statens grunn. Samtidig oppstår det ofte ønsker om at Statskog gjør nye områder tilgjengelige for hyttebygging.

Vi ønsker å bidra til at det etableres hyttefelt som gjør det mulig for folk å realisere hyttedrømmen sin. Det er en del av oppdraget vårt med å utvikle verdier på statens grunn. Dessuten mener vi det er viktig å lytte til lokale utviklingsbehov og bidra til lokal næringsutvikling gjennom tilrettelegging.