Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt

 Jakt

Rype Foto: Terje Kolaas, Naturspesialisten

Jakt har sterke tradisjoner her til lands. Uansett hvilken jakt du foretrekker, og landskap du trives i; Statskog har tilbud om det meste både innen småvilt og storvilt. Vi legger ingen begrensninger på om du jakter med eller uten hund. Statskog tilbyr også et eget jaktkort for små rovvilt. ​

Elgsikte Foto: Christian Sletengen
Trekningslister
Her får du oversikt over trekningene av jakt i 2016. Listene blir lagt ut så snart trekningene er gjennomført.
Rypefangst Foto: Tor Gunnar Faye
Rypekvoter
For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene blir satt med bakgrunn i takstresultatene. For statsallemenningene gjelder egne bestemmelser om kvoter.
Elgjakt Foto: Kristian Eiken Olsen
Elgjakt uten jaktlag - enkeltmannsjakt
Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. Vi kan også tilby tilsvarende jakt på hjort.
Foto: Istockphoto.com/moori
Papirløs storviltjakt – selvbetjeningsportal for jegere
Statskog har en egen jaktportal for storvilt på nett. Jegere på statsgrunn har fått tilgang på en selvbetjeningsportal for å administrere jakt på elg, hjort og villrein.

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no