Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Hjortejakt
Hjort Foto: Istockphoto.com/stuartb

Hjortejakt

Statskog kan tilby hjortejakt flere steder i Sør-Norge. Hjortejakt er en spennende jaktform. Hjortejakt krever mer varsomhet og tålmodighet enn ved elgjakt da hjorten er mer sky og var for mennesker.

Hjortejakt i Statskog

De fleste av Statskog sine tilbud på hjortejakt er i Rogaland, Hordaland, Sogn og Møre, men hjorten etablerer seg i stadig nye områder på det  Indre Østlandet.

Hjortejakt på Statskogs grunn på Vestlandet foregår hovedsakelig i bratt terreng og byr på større fysiske utfordringer enn hjortejakt og annen type jakt andre steder i landet.

På Østlandet tilbys det hjortejakt  før elgjakta, og kvote til elgjaktlag i mange kommuner. På Østlandet er det felt mange store bukker, på 120-150 kg, de siste åra.

Årlig kvote som forvaltes av Statskog er i underkant av 200 hjort. 

I tillegg til ordninær elgjakt basert på jaktlag, søknad og trekning, tilbyr Statskog nå også jaktkort på hjort. Se informasjon om enkeltmannsjakt her.

 

Statskogs mest attraktive områder for hjortejakt

Her har vi plukket ut noe av det Statskog kan by på*. Ytterligere informasjon og bestilling finnes på inatur.no

* Dette er populære tilbud og vi gjør oppmerksom på at feltene kan være opptatt.

Tildeling av tilbud skjer på grunnlag av søknad og trekning.

Tilbud om hjortejakt som er søkbare fra 1. april finner du på inatur.no​​

Søknadsprosess hjortejakt
Ledige jaktfelt på​ inatur.no​ primo april
Søknadsfrist 2. mai
Elektronisk loddtrekning medio mai

      

Statskog kan også, i samarbeid med andre,  tilby opplæringsjakt / jaktlagserfaring på hjort.

 I statsallmenningene forvaltes storviltjakta av de lokale fjellstyrene.​​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no