Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Fiske

 Fiske

Fiske i Øvre Dividal Nasjonalpark, Målselv i Troms
Statskog ønsker det skal være enkelt og greit å skaffe seg oversikt over fiskemulighetene, og komme seg ut på tur.
Foto: Istockphoto_joss
Fiskekort og fiskeregler
Statskog ønsker det skal være enkelt å skaffe seg oversikt over fiskemulighetene. Vi har bl.a derfor samordnet fiske på statens grunn, utenom statsallmenningene i Sør-Norge, i ett fiskekort - Statskogs Norgeskort. Velkommen til fiske i tusenvis av vann og vassdrag!
Fiskelykke! Foto: Sissel Straume
Gratis fiske for barn og unge
Statskog ønsker å være en pådriver i arbeidet med rekruttering til fritidsfiske. Derfor er det gratis fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre for barn og unge på statens grunn, utenom statsalmenninger i Sør-Norge.
Fiske i Reisaelva Foto: Kjetil Bjørklid
Laksefiske
Statskog har eiendommer med fiskerett i flere anadrome vassdrag. I de fleste elvene har vi fisketilbud i samarbeid med andre grunneiere, men vi har også elver med våre egne korttilbud.

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no