Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Fiske > Fiskeregler på Statskogs grunn
Fiske Foto: Istockphoto_rubberball

Fiskeregler på Statskogs grunn


Statskog Norgeskort  gjelder fiske etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenninger i Sør-Norge, med fiskeredskap etter lokale fiskeregler.

Med stang og håndsnøre er slikt fiske gratis for personer under 20 år og over 67 år på nevnte eiendommer

Regionale fiskebestemmelser:

 
For fiskeregler for det øvrige av Statskogs grunn utenom statsallmenning, les om de ulike fisketilbudene på Inatur.no
 
For fiskeregler i Finnmark, se Finnmarkseiendommen.
 
Reglene gjelder ikke fiske i statsallmenning.

 

Les også Fiskeregler i ferskvann (Direktoratet for naturforvaltning)

 

* Vi gjør oppmerksom på at inntil videre selges det på flere eiendommer i Trøndelag og Sør-Norge, også lokale varianter av fiskekort som er billigere enn Statskog Norgeskortet. Begrensningen er at dette da ofte gjelder kun i ett vassdrag. Norgeskortet gir deg friheten til å fiske i flere vassdrag på samme kort.

​ 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no