Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Fiske > Fiskeregler på Statskogs grunn
Fiske Foto: Istockphoto_rubberball

Fiskeregler på Statskogs grunn

Statskog Norgeskort  gjelder fiske etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenninger i Sør-Norge, med fiskeredskap etter lokale fiskeregler.


Med stang og håndsnøre er slikt fiske gratis for personer under 20 år og over 67 år på nevnte eiendommer.

Med Statskog Norgeskortet kan alle fiske med stang og håndsnøre. Dersom du skal fiske med andre fiskeredskap som bl.a. garn og oter, må du sette deg inn i lokale fiskeregler.​

Lokale fiskeregler:

 
For fiskeregler for det øvrige av Statskogs grunn utenom statsallmenning, les om de ulike fisketilbudene på Inatur.no
 
For fiskeregler i Finnmark, se Finnmarkseiendommen.
 
Reglene gjelder ikke fiske i statsallmenning.

 

Les også Fiskeregler i ferskvann (Direktoratet for naturforvaltning)

 

* Vi gjør oppmerksom på at inntil videre selges det på flere eiendommer i Trøndelag og Sør-Norge, også lokale varianter av fiskekort som er billigere enn Statskog Norgeskortet. Begrensningen er at dette da ofte gjelder kun i ett vassdrag. Norgeskortet gir deg friheten til å fiske i flere vassdrag på samme kort.

​ ​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no