Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Salg av skog- og utmarkseiendommer

 Salg av skog- og utmarkseiendommer

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte en større gjennomgang og effektiv arrondering av foretakets eiendommer. Regjeringen foreslo å øke omfanget av arronderingssalget i statsbudsjettet for 2016. Forslaget ble stående etter behandlingen i Stortinget og prosjektperioden er utvidet som en følge av dette.

I perioden 2011-2020 gjennomføres derfor et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften. 


Flere eiendommer vil bli lagt ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Vi selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.

Alle eiendommene har en egen salgsansvarlig. Disse er ført opp med telefonnummer og e-postadresse i salgsoppgavene og på informasjonssiden for den enkelte eiendom. Ved interesse og/eller spørsmål, ta gjerne kontakt med salgsansvarlig. 

Neste tidspunkt for annonsering er 29. september 2017. 

 

 

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no