Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Salg av skog- og utmarkseiendommer

 Salg av skog- og utmarkseiendommer

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 åpnet for en større gjennomgang og effektiv arrondering av foretakets eiendommer. Regjeringen foreslo å øke omfanget av arronderingssalget i statsbudsjettet for 2016. Forslaget ble stående etter behandlingen i Stortinget og prosjektperioden er utvidet som en følge av dette.

I perioden 2011-2020 gjennomføres derfor et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften. 


Hittil er det solgt 187 eiendommer på til sammen om lag 400 000 daa. Konsesjonsbehandlingen gjenstår for en del av disse eiendommene.

Flere eiendommer vil bli lagt ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Vi selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men forbeholder oss retten til å godta eller forkaste ethvert bud.

Alle eiendommene har en egen salgsansvarlig. Disse er ført opp med telefonnummer og e-postadresse i salgsoppgavene og på informasjonssiden for den enkelte eiendom. Ved interesse og/eller spørsmål, ta gjerne kontakt med salgsansvarlig. 

Neste tidspunkt for annonsering er 5. mai 2017. 

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no