Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Grunneierfondet

Grunneierfondet

Statsallmenningene ligger i Sør- og Midt-Norge og utgjør 26 600 km2. Grunndisponeringer gir ulike typer inntekter bl.a. fra tomtefeste, arealleie, grus/mineraler og fallerstatninger.

Av inntektene får det lokale fjellstyre halvparten av festeinntektene fra hytter og hoteller. De øvrige inntektene tilfaller Grunneierfondet. Grunneierfondet er adskilt fra Statskogs øvrige regnskap.

Ifølge fjelloven skal grunneierinntektene dekke:

 • Bidrag til næringsutvikling på disse eiendommene
 • Statskogs drift og forvaltninga av statsallmenningene

Grunneierfondet bidrar til næringsutvikling i statsallmenningene ved årlige lån/tilskudd. Tildeling skjer i samråd med fjellstyrene. Statskogs styre har vedtatt retningslinjer (pdf, 13,12 kb) for hvilke tiltak som skal prioriteres i tildelingen.


Hovedgrupper tiltak

 1. Bidra til lønnsom næringsvirksomhet, videreutvikle eksisterende arbeidsplasser
 2. Infrastruktur som indirekte bidrar til utvikling av lønnsomme arbeidsplasser
 3. Tiltak som innebærer verdiskaping eller bevaring av verdier av samfunnsmessig art, for eksempel kulturminnevern

Midlene for 2014 er avklart.

Søknadsfrist 2015:  1. januar 2016

 Tildeling av eventuelle midler vil skje innen 1. mai.

 

Søknadene skal sendes

Statskog SF, Postboks 63 sentrum, 7801 Namsos


Søknadsprossessen

 1. Eiendomsansvarlig i gjeldende region innhenter det lokale fjellstyrets uttalelse
 2. Statskog behandler søknaden og oversender den til Norges Fjellstyresamband sammen med det lokale fjellstyrets uttalelse
 3. Norges Fjellstyresamband oversender søknadene sammen med sin anbefaling til Statskog
 4. Statskog tar endelig stilling til søknadene
 5. Alle søkere blir tilskrevet om resultatet
 6. Statskog foretar også løpende vurdering av prosjektene, og utbetaler tilskudd når tiltakene er gjennomført

Det lages årlige oversikter over tilsagn, utbetaling og avsluttede prosjekt.
 

 

Kontaktperson for Grunneierfondet
 

Tone Groeggen
Seniorkonsulent

Tlf: 07800
Mobil: 48298270
E-post                                                                                             

​​ ​

Eksterne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no