Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Ledig hyttetomt

 Ledig hyttetomt

Utsikt fra hyttetomt ved Saglivatnet i Nærøy Foto: Nils Aal

Statskog legger til rette for friluftslivet gjennom å regulere områder til fritidsbebyggelse. Fra Troms til Hedmark er det store muligheter for å finne tomta du leter etter. Statskog kan tilby et bredt spekter av tomter for både salg og feste.

De fleste av hytteområdene ligger i fjellskog og har gangstier fra felles parkering.  Vannforsyning er ofte lagt til utvendige tappesteder og energiforsyning via solstrøm, propan og ved. En del av områdene har mer omfattende tekniske anlegg med vei, strøm, vatn og avløp for den enkelte tomt.

I tillegg til salg og bortfesting av tomter i områder bygd ut i egen regi, informerer Statskog også om tomter på sine eiendommer som formidles via eksterne utbyggere eller annet salgsledd.

Finn ditt favorittområde via fylkesmenyen til venstre.


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no