Hopp til hovedinnhold
Oevre DividaNasjonalpark
Fredrik Julius Jenssen
Andre nyheter

Utviklingsprosjekt får medvind

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog har nå plukket ut sju utviklingsprosjekt i Troms som til sammen får 1,5 millioner kroner for å styrke næringsutvikling og opplevelser i regionen.

- I år har vi blant annet funnet rom for å understøtte lokal produksjon av utstyr til hundekjøring. Vi gir også et betydelig tilskudd til Reistadløpet, ikke minst for å løfte Reistadkonferansen som en katalysator for lokal næringsutvikling. Det er inspirerende å skape arbeidsplasser og verdier i samspill med andre samfunnsaktører i regionen, sier Statskogs regionsjef i Troms, Knut Fredheim.

Han har også fått med seg de uheldige omstendighetene som Tranøybotn og omegn Jeger- og Fiskerforening ble utsatt for da brann skadet leirduebanen.

- Jeg håper at vårt bidrag på 100 000 kroner kan få fart på gjenoppbyggingen. Både skytebanen og påfølgende jakt har en viktig sosial funksjon, sier Fredheim.

Statskog fordeler hvert år midler til verdiskapende prosjekt i fylket. Potten er økt fra 1 til 1,5 millioner kroner fra og med i år.

- Det betyr at vi nå kan støtte flere prosjekt som skaper verdier for landsdelen vår, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

Statskog samarbeider med bedrifter og organisasjoner for å skape verdier landet rundt. Dette bidrar til attraktive eiendommer og livskraftige lokalsamfunn. Verdiskapingsmidlene er en del av hvordan Statskog ivaretar sitt samfunnsansvar.

Disse prosjektene får nå støtte i Troms

Kommune Tittel Tildeling kr
Målselv/Bardu/Sørreisa/Senja «Reistadløpet» 400 000
Målselv «Time to rewild» 150 000
Bardu «Lokalprodusert utstyr til hundekjøring» 86 000
Bardu «Utvider Camp Leina» 400 000
Sørreisa «Formidling av samisk kultur» 150 000
Nordreisa «Habitatkartlegging i Reissavassdraget» 200 000
Senja «Gjenoppbygging skytebane» 100 000


Kort beskrivelse av hver enkelt tildeling:

400 000 til Reistadløpet

Statskog gir økonomisk støtte til Reistadløpet og aktivitetene knyttet til løpet.

Arrangementene Reistadløpet og Summit 2 Senja har styrket det regionale fellesskapet og bidratt til å etablere et sammenhengende løypenettverk, en folkehelsetrasè, som strekker seg fra Setermoen i Bardu kommune, gjennom Målselv og Sørreisa kommuner til Finnsnes i Senja kommune. I tildelingen er det også lagt vekt på Reistadkonferansen som bidrar til dialog mellom ulike samfunnsinteresser som igjen bidrar til lokal næringsutvikling. Tilskuddet fra Statskog gjelder for perioden 2024-2025.

Time to rewild

Dividøla vil bruke pengene fra Statskog til å skape en arena for kunnskapsformidling.

Selskapet får nemlig 150 000 kroner i bidrag til å utvikle et leirsted med 3 gapahuker mot hverandre og ildsted i midten. Gapskjulet var villmarkingens og skogsarbeiderens enkle nødlosji. Gapahukene skal kunne benyttes i forbindelse med matlaging på bål, historieformidling, aktiviteter knyttet til naturen, overnatting og kurs. Det er ønskelig å knytte nærmere samarbeid med reinbeitedistriktene og andre aktuelle næringer i området.

Lokalprodusert utstyr til hundekjøring

Laga Noreg AS ønsker å satse på sledebygging for hundekjøring, og får hjelp fra Statskog.

De ønsker å bygge sledene selv, og går nå i lære hos lokale sledebyggere. De har fått muligheten til å kjøpe utstyret/formene til en lokal sledebygger og tidligere hundekjører, og ser nå muligheten til å utvikle den kunnskapen han har, med erfaring som ingeniører i material- og konstruksjonsteknikk, møbelbygging og kunstvirksomhet. De vil utvikle eget sledemerke med teknikker fra området og materialer av lokalt tømmer, hovedsakelig bjørk. De har egne produksjonslokaler/verksted som er egnet til utvikling og produksjon av sleder. Sleder vil også kunne bli laget på bestilling, hvor utforming blir utviklet sammen med kunden. Statskog bidrar med 86 000 kroner til utviklingen.

Utvider Camp Leina

Statskog gir 400 000 kroner i tilskudd til utvikling av Camp Leina.

Camp Leina består av to laftede koier og en lavvo for utleie til friluftsinteresserte som ønsker å oppleve Rohkunborri Nasjonalpark og Øvre Dividal Nasjonalpark. Camp Leina ligger mellom disse to nasjonalparkene og er et fantastisk område for å oppleve norsk villmark. Camp Leina skal utvides med to koier og lavvoen skal renoveres. Koiene laftes med lokalprodusert slipplaft, og lavvoen bygges med bindingsverk. Begge prosjektene skal bygges med lokalt sagd og bearbeidet tømmer. Lavvoen skal i tillegg ha nytt kjøkken som produseres av lokal bjørk og lokal møbelsnekker.

Støtter formidling av samisk kultur

Urhjertet AS får 150 000 kroner fra Statskog til lavvo.

Selskapet jobber blant annet med formidling av samisk kultur. De kartlegger muligheter for ulike aktiviteter, herunder samisk kulturformidling som lassokasting, fortellerstund i lavvo, kurs/undervisning om samiske tradisjoner/historie/noe språk/bli kjent med kulturgjenstander osv., cafe (inne og i lavvo), "gårdsbutikk", leir, overnatting, reiseliv, teambuilding, kurs, åpen dag mm. Aktiviteter kan også være fiske, utleie av vannaktivitetsutstyr, velvære med bading/badstue. Urhjertet ønsker å bygge en stor lavvo med utstyr for å tilrettelegge for dette, og får nå bidrag til byggingen fra Statskog.

200 000 kroner til habitatkartlegging

Statskog støtter kartlegging av laks- og sjørøyebestanden i Reisavassdraget.

Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag, der både lakse- og sjørøyebestanden er i dårlig tilstand. Den økologiske tilstanden i Reisaelva er vurdert til moderat og til gult nivå på genetisk innblanding av oppdrettslaks. For å reversere den negative utviklingen har fiske av laks og sjørøye vært stengt siden 2022. Reisa Elvelag ønsker å benytte perioden med stengt elv til å forberede kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen så godt som mulig til åpningen, og vil gjennomføre habitatkartlegging i elva. Siste vurdering er gjort for 30 år siden.

Gjenoppbygging av skytebane

Tranøybotn og omegn JFF får økonomisk hjelp fra Statskog etter brannen.

Den sosiale møteplassen, Tranøybotn leirduebane, ble berørt av gressbrannen i mai. Dessverre ble både utstyr og fasiliteter skadet under brannen. Foreningen søkte Statskog om hjelp til å komme raskt i gang med sikker og god skytetrening, samt å gjøre adkomst til skytebanen enklere. Statskog støtter opprustingen med 100 000 kroner.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.