Hopp til hovedinnhold
Unik Satsing I Kåfjord
Kåfjord kommune
Hytter og friluftsliv

Unik satsing i Kåfjord

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Interpolar AS skal utvikle et unikt natur-, rekreasjons- og reiselivsområde i fjellheimen i Kåfjord kommune. - Kåfjord skal bli den fremste turist- og rekreasjonskommunen i Troms, sier prosjektleder Hilde Johnsen i Interpolar.

For å nå dette målet har Interpolar fått 400 000 kroner fra Troms fylkeskommune og Statskog SF. 200 000 kroner gis gjennom samarbeidsavtalen mellom Statskog Troms og Troms fylkeskommune, mens 200 000 kroner kommer fra fylkeskommunalt næringsfond.

Interpolar, som står bak prosjektet «Utvikling av natur-, rekreasjons- og reiselivsområde i fjellheimen i Kåfjord kommune», eies av Kåfjord kommune, Lyngen kommune, Storfjord kommune og Statskog SF.

- Målet med prosjektet er at kommunen sammen med grunneiere skal utvikle et unikt natur-, rekreasjon- og reiselivsområde i fjellheimen. En sentral oppgave i prosjektet er å etablere positiv kommunikasjon i lokalsamfunnet. En viktig del av dialogen vil gå mellom de ulike eier- og bruksinteressene, spesielt reindriften og bøndene. Det planlegges et positivt samspill i utviklingen av en konkret plan, sier Johnsen.

Det er mange oppgaver som skal løses i prosjektet.

- Vi skal i tett dialog med lokalbefolkning og brukerinteresser identifisere et aktuelt utviklingsområde. Videre skal vi utarbeide intensjonsavtaler, foreta markedsundersøkelser og utarbeide idéskisser for området og konseptet. Som bakgrunn for prosjektet ligger Kåfjord kommunes arbeid med tilrettelegging for natur- og kulturbasert reiseliv. Det er et mål å stimulere til at eksisterende og nye aktiviteter innen naturbasert opplevelsesturisme kan bygge videre på den infrastrukturen som allerede er etablert i kommunen, forteller fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk.

For det er allerede jobbet målrettet over lengre tid med å utvikle Kåfjord kommune til å bli et natur- og kulturbasert reisemål.

- Innen fysisk tilrettelegging for friluftsliv er Kåfjord blant de fremste kommunene i Troms. Attraksjonsverdien har økt, og nå ønsker kommunen å tilrettelegge i sterkere grad for hytte- og overnattingsturisme, sier ordfører Bjørn Inge Mo.

Statskogs tilrettelegging for friluftslivet