Hopp til hovedinnhold
Måskanhytta i Indre Troms
Magnus Beyer Brattli
Hytter og friluftsliv

Ulikt hyttemønster i sør og nord

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Det ser ut til at nordlendinger ikke bekymrer seg for en drøy skitur inn til hytta, mens folk i Sør-Norge helst vil kjøre helt fram.

Det tyder i hvert tallene som Statskog sitter med fra utleie av sine hytter landet rundt.

- De med bilvei helt fram til hytta er klart mest populære i sør. Lenger nord ser vi ikke samme tendensen, forteller Eva Kristin Grøndal i Statskog.

Skuterleder etter reindriftsnæring og fjelloppsyn kan gjøre det enklere å gjøre unna noen kilometer på ski. Men det er neppe hele forklaringen.

- Kanskje er folk i nord generelt noe mer fjellvant enn folk i sør. Dermed kan de være i stand til å ta seg inn til hytter utenfor allfarvei uten at det innebærer særlig risiko, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Statskog har over 100 åpne buer og nær 80 utleiehytter over hele landet. Dette er stort sett enkle hytter midt ute i norsk turterreng. Det koster ikke noe å tilbringe natta i ei åpen bu, mens utleiehyttene kan leies rimelig gjennom inatur.no.

Mange har sikret seg noen hyttedøgn i vinterferien.

- Vi ser at de fleste leier mellom ett og tre døgn. Det er nok en liten dreining fra tidligere, hvor det var mer vanlig å leie lengre perioder i vinterferien, forteller Grøndal.

Kontakt
Eva Kristin Grøndal tlf 917 35 755
Koordinator på Statskogs friluftstorg

Jo Inge Breisjøberget tlf 907 52 114
Fagsjef jakt og fiske i Statskog