Hopp til hovedinnhold
Rødrev
Jim T. Kristensen
Jakt og fiske

Tøft å være rev i Troms

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Rødreven i Troms går tøffere tider i møte. Prosjektet «Revejakta i Troms» får hele 400 000 kroner – blant annet for å intensivere jakta på rødrev. Prosjektarbeidet skal gjennomføres i 2014 og 2015

Rødreven i Troms går tøffere tider i møte. Prosjektet «Revejakta i Troms» får hele 400 000 kroner - blant annet for å intensivere jakta på rødrev. Prosjektarbeidet skal gjennomføres i 2014 og 2015.

Det er Statskog Troms og Troms fylkeskommune som har besluttet å støtte prosjektet «Revejakta i Troms» med totalt 400 000 kroner. 200 000 kroner gis gjennom samarbeidsavtalen mellom Statskog Troms og Troms fylkeskommune, mens 200 000 kroner kommer fra fylkeskommunalt næringsfond. Kommunene som ønsker å delta i prosjektet må bidra med en liten egenandel.

Bak «Revejakta i Troms» står Tura AS. I «Revejakta i Troms» skal Tura AS samarbeide med flere aktører, blant andre NJFF Troms med lokallag, Statskog og andre grunneiere, flere kommuner og næringsutøvere i utmark. Tura AS ved Ottar Remmen er prosjektleder.

Remmen og Tura AS gjennomførte i 2012 et lignende prosjekt i Nordreisa. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Nordreisa Jeger- og Fiskarlag, Nordreisa Sau og Geit m.fl. og rekrutterte mange nye revejegere.

- Resultatet ble et aktivt revejegermiljø. Det ble skutt 220 rødrev i Nordreisa i 2012, dvs. tre ganger så mye som i et normalår, sier Remmen.

Remmen ser nå fram til å kunne kjøre et lignende prosjekt i hele Troms.

Prosjektet handler om langt mer enn å felle flere rever.

- Det skal være en bred innfallsvinkel på alt fra selve jakta, spredning av kunnskap, diverse jaktkurs, pelskurs, etablering av nettverk for revejegere, arrangering av temamøter, til utvikling av en egen webtjeneste for jegere og andre involverte, forteller fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk.

Prosjektet skal også bistå jegere og jegermiljø med tilrettelegging av jakta, samt jobbe for å fremme jegernes etikk og forståelse for at reven er et spennende vilt.

- Hovedmålet for prosjektet skal være å spre kunnskap, skape entusiasme og legge forholdene til rette for at revejakta skal bli mer attraktiv, sier Lars Frihetsli i Statskog.

Les mer om revejakt i Statskog