Hopp til hovedinnhold
Lirype
Nils Fredrik Stenseth
Jakt og fiske

Småviltjakta så langt i år - Nordland og Troms

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Hvor mange ryper ble felt den første måneden av jakta? Hvor ble det felt mest fugl? Hvor mange har vært ute på jakt? Her presenterer vi noen av tallene fra Statskogs fangstrapportering i perioden 10. september til 15. oktober i år.

Den viktigste utfartsperioden for småviltjakta er over, og vi presenterer her et utdrag av fangststatistikken for jaktområdene i Nordland og Troms. Alle tallene er fra perioden 10. september til 15. oktober. I år har svært mange jegere bidratt med verdifull informasjon. Det har blitt levert fangstrapporter fra alle områder i Nord-Norge, noe som gir oss mulighet til å drive bedre småviltforvaltning. Tallene vi har fått inn hjelper oss i arbeidet med å sikre en bærekraftig bestand i årene fremover.


Hvor er det felt mest fugl?

I snitt har det blitt felt 0,63 ryper per jaktdag i Nordland og 0,83 felte ryper per jaktdag i Troms. Totalt er det skutt 10508 ryper i perioden 10. september til 15. oktober.


Andre fakta

• Eldste jeger i Nordland er 83 år
• Eldste jeger i Troms er 80 år
• 117 unge jegere under 20 år
• Kun 5 % jenter
• Totalt 4301 jegere
• 2580 jegere i Nordland
• 1721 jegere i Troms


Områder med færrest jegere

Hvis du ikke vil gå i andres fotspor, er det kun registrert 3 jaktdager i Horndalsvatnet i Nordland og kun 1 jaktdag er registrert i Dyrøy i Troms.


Fordeling lirype og fjellrype

I Nordland er det felt 4087 liryper og 1960 fjellryper. I Troms er det felt 2308 liryper og 2153 fjellryper.

Takk til alle jegere som har bidratt og fortsatt bidrar med informasjon fra årets jakt.

Les mer om Statskogs fuglejakt