Hopp til hovedinnhold
Tommerlunne Bangdalen Steinar Johansen
Steinar Johansen
Skog og klima

Skjerper krav til skogbruket

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Skogeierne vil ta større hensyn til mye brukte friluftsområder og skjerper kravene til norsk skogbruk og tømmer med revidert sertifiseringsordning.

Den reviderte utgaven av Norsk PEFC skogstandard trådte i kraft fra mars 2023. Statskog og en rekke organisasjoner har deltatt i revisjonsarbeidet.

I tillegg til skognæringen selv, har også mange miljø- og friluftsorganisasjoner vært med i arbeidet med å definere hva som er bærekraftig skogbruk.

Balanse av hensyn

- Det har vært et fruktbart samarbeid. Vi har forankret høyere ambisjoner om ivaretakelse av artsmangfold og friluftsliv og har nå en standard som er i takt med tiden. Gjennom en god balanse av ulike hensyn blir aktiv bruk av råstoff fra skogen en framtidsrettet og viktig del av klimaløsningen, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Monica Grindberg Fotokompaniet AS Namsos3

Skogsjef i Statskog, Monica Grindberg, deltok i gruppen som reviderte Norsk PEFC Skogstandard

Utviklet for norske forhold

Norsk PEFC Skogstandard inneholder krav som beskriver hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. Den er utviklet for norske forhold og handler om å ta vare på det biologiske mangfoldet, mulighetene for friluftsliv lokalt og en sunn og livskraftig skog.

Standarden ble etablert i år 2000 og revideres jevnlig. I praksis er alt norsk tømmer sertifisert gjennom denne standarden.

Her kan du lese mer om Norsk PEFC Skogstandard

Skogsbilveg i Gravberget Torkel Skoglund

Historisk bred deltakelse

All norsk skog er i praksis PEFC-sertifisert. Hvert femte år blir skogstandarden gjennomgått for å sikre at den er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling. Prosessen er åpen for alle interesser og er demokratisk oppbygd etter konsensusprinsippet. Arbeidet foregikk over to år i perioden 2020-2022.

Aldri har så mange organisasjoner deltatt og omfatter skogeier-, industri-, arbeidstaker-, likestilling-, klima-, natur- og friluftslivsinteresser. Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero og Norsk Friluftsliv er nye i denne runden. I tillegg har observatører fra forskningsmiljøene og direktoratene på nærings- og miljøsiden vært involvert i arbeidet.

Les mer om arbeidet og hvilke personer som var involvert i nyheten fra PEFC