Hopp til hovedinnhold
Sikte på gevær - elgjakt
Christian Sletengen
Jakt og fiske

Stor rift om Statskogs jaktmarker

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Nå har kampen om storviltjakta startet. Søknadene renner inn på de mest attraktive feltene hos Statskog.

- Enkelte felt er blant landets aller mest attraktive. Der har vi opplevd at over 60 forskjellige jaktlag har søkt på ett og samme jaktfelt. Det hører med til historien at vi holder samme pris, uansett hvor attraktivt et område er blant jegerne. Vi ser allerede nå at søknadene er begynt å komme i fullt monn, sier fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Eksempler på populære jaktfelt er Kvænangsbotn og Rostadalen i Troms, Junkerdal og Kvalfors i Nordland, Bogn søndre og Ørsundli i Trøndelag samt Finnemarka og Imslia i Sør-Norge

- I noen få områder merker vi at interessen går ned. Det gjelder spesielt i områder med ulv og redusert elgbestand, sier Breisjøberget.

Statskog tilbyr også villreinjakt i Njardarheim og på Dovre. Antallet søkere til disse tilbudene har eksplodert de siste årene.

- Villreinjakt er en urpreget og spesiell jakt som frister stadig flere. I år som Nordfjella er stengt for jakt, regner vi med at enda flere kommer til å søke oss om villreinjakt. Vi trekker blant alle som søker, og alle har akkurat like store muligheter til å bli trukket ut, forteller Breisjøberget.

Søknadsvinduet for storviltjakt er åpent i april på Inatur. Vinnerne trekkes ut maskinelt. Hvem som får jakte på de ulike jaktfeltene på Statskogs grunn i Norge er avklart i midten av mai.

Kontaktperson

Jo Inge Breisjøberget, tlf. 907 52 114, fagsjef jakt og fiske, Statskog

Vil du abonnere på nyheter fra Statskog?

Elgjakt - jeger og elg Kristian Eiken Olsen

Fakta om Statskog storviltjakt

Storvilt skutt20172016201520142013
Elg1 2561 2301 1731 1941 276
Hjort 32 33 37 27 33
Villrein 76 99 88 115 89
Total1 3641 3621 2981 3361 398
Antall elgjegere3 1292 8812 7922 9062 607


Tilgjengelig storviltjakt (elg, hjort og villrein) finner du på inatur