Hopp til hovedinnhold
Vefsna over Laksforsen
Gustav Busch Arntsen
Jakt og fiske

Laksefiske i Vefsna

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Vefsnavassdraget kan bli et av Norges største laksevassdrag. Gjennom Statskog vil det gi et bredt fisketilbud til allmennheten i årene framover.

Vefsna har vært stengt for fiske fra 2011 etter at vassdraget måtte behandles med rotenon i 2011 og 2012 for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Et omfattende arbeid har pågått i årene etter 2012 for å reetablere fiskebestandene i vassdraget.

Statskog er den desidert største rettighetshaveren til fiske i Vefsna-vassdraget. Dette gjelder i hovedsak ovenfor Trofors. Det er ennå ikke åpnet for laksefiske i denne delen av elva.

- Vi ser fram til at denne delen av vassdraget åpner for laksefiske, slik at vi kan gjøre tilbudet tilgjengelig for folk flest igjen. Håpet er at vi kan starte med dette allerede neste år, sier jakt- og fiskekonsulent i Statskog, Gustav Busch Arntsen som også er styreleder i Vefsnavassdragets fiskeforvaltning.

Les mer om saken på vassdragets egne nettsider