Hopp til hovedinnhold
Vefsna
Hans Kristian Krogh-Hanssen / Norske Lakseelver
Andre nyheter

Sprøyter inn verdiskapingsmidler i Nordland

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Styrket raftingtilbud, overnatting i Pudderdalen, lettsekk-turisme og infrastruktur for friluftsliv får nå pengestøtte fra Statskog.

Statskog samarbeider med ulike foretak og organisasjoner for å skape verdier landet rundt. Dette bidrar til attraktive eiendommer og livskraftige lokalsamfunn. Verdiskapingsmidlene er en del av hvordan Statskog ivaretar sitt samfunnsansvar.

I mange år har den årlige potten for verdiskapingsmidler vært en million kroner i Nordland. Statskog har nå økt potten til 1,5 millioner. I tillegg gir Statskog tidvis betydelige tilskudd til større enkeltprosjekt.

- Slik kan vi samarbeide med bedrifter og organisasjoner for å styrke utviklingen i Nordland, både når det gjelder å skape arbeidsplasser og annen verdiskaping. At vi kan bidra med økonomiske midler kan være forløsende i mange prosjekt, sier regionsjef Tore Bjørnstad.

Disse prosjektene får nå støtte i Nordland (mer beskrivelse av prosjektene lenger ned):

Kommune Tittel Tildeling kr
Vefsn «Nye Marsøra aktivitetsområde» 150 000
Grane «Tursti til Svenningselva» 150 000
Fauske «Bru over Svarthammarelva» 150 000
Grane «Utekjøkken til raftingbase» 150 000
Rana «Overnatting i pudderdalen» 150 000
Hattfjelldal «Ny bru over Mjølkelva» 150 000
Hattfjelldal/Hemnes «Utvikling av lettsekkturisme» 100 000
Vefsn/Grane/Hattfjelldal «Styrket fiskeforvaltning i Vefsna» 250 000


Kort beskrivelse av hver enkelt tildeling:

Nye Marsøra aktivitetsområde

Det populære Marsøra aktivitetsområde i Vefsn trenger sårt oppgradering. Foreningen til Mosjøens forskjønnelse får nå 150 000 kroner fra Statskog.

Området er attraktivt både for barnefamilier, eldre, barnehager på utflukt og skoler på tur. Blant planene er å flytte eksisterende bygg høyere i terrenget og skape en arkitekttegnet aktivitetsplass med overbygde sitteplasser, bålplass og kaffebu. Samtidig gjøres det også et løft når det gjelder universell tilkomst.

Tursti til Svenningselva

Statskog bidrar med 150 000 kroner til å opparbeide utearealene rundt Laksvollen.

I forbindelse med omlegging av E6 forbi Trofors, ønsker Grane kommune å etablere naturlig stoppested for veifarende med besøkssenter, kafe, overnatting, drivstoff og lademuligheter på Laksvollen. Statskog bidrar med 150 000 til å opparbeide utearealene rundt Laksvollen med tursti for adkomst til Svenningelva der det planlegges for etablering av vedfyrt badstu, hundeluftegård, zip-line og lekeplass, elvepadlebane og buldreskulptur.

Bru over Svarthammarelva

Ny bru av stål skal tåle tidens tann og høy vannstand.

Brua nord for Sulitjelma, inn mot svenskegrensa, er et passeringspunkt på Nordlandsruta. Det har vært en del ulykker ved vading over elva, og store snømengder gjorde at brua havarerte for noen år siden. Nå får Sulitjelma & omegn turistforening 150 000 kroner i bidrag fra Statskog til å etablere ny bru som er dimensjonert for å tåle de stedlige værutfordringene.

Utekjøkken til raftingbase

River North AS får 150 000 kroner fra Statskog til utekjøkken på sin raftingbase på Trofors.

Utvikling av basen er designet av arkitekt, og utekjøkkenet er et av de første skrittene i utviklingsplanen. Kjøkkenet vil styrke raftingtilbudet, men også andre brukere vil dra nytte av det oppgraderte tilbudet med utekjøkken.

Overnatting i pudderdalen

Statskog bidrar økonomisk for å etablere overnattingstilbud i Pudderdalen i Rana.

Røvassdalen i Rana er blitt et svært populært utfartsområde for toppturer om vinteren. Kuhaugfjellet, Brunstadtinden og Storfjellet er blant de mest besøkte fjelltoppene i området. Ivar Tomas Storrødvann Høgset har søkt Statskog om støtte til å bygge et utleiebygg med de fasiliteter som er attraktive for friluftsfolk. Standarden vil være relativt høy, med flislagte bad, nye overflater innvendig og fantastisk utsiktstomt. I tillegg til skiturisme vinterstid, vil bygget også være perfekt som base for jegere i de samme områdene om høsten. Statskog bidrar nå med 150 000 kroner til etableringen.

Pengehjelp til ny bru

Susendal bygdelag jobber for å få reetablert brua over Mjølkelva, og får hjelp fra Statskog.

Brua har vært et viktig knutepunkt for alle i bygda, siden reisetida og -lengden blir kortere for melkebilen, posten, skoleruta, veterinær, brøytemannskap og friluftsfolk og mange andre, forteller bygdelaget i søknaden til Statskog. Nå bidrar Statskog med 150 000 kroner til arbeidet med ny bru.

100 000 kroner til lettsekk-turisme

Visit Helgeland får økonomisk medvind fra Statskog for å utvikle lettsekkturer fra Susendalen til Stekvasselv gård.

Det er åtte små reiselivsbedrifter som går samme om tilbudspakken som inkluderer persontransport, overnatting, bespisning og transport av bagasje fra overnattingssted til overnattingsted. Tilbudet legger opp til at turisten kan reise til og fra med tog. Målgruppen er de som ønsker å vandre i naturen, men samtidig slippe å bære tunge sekker. Produktet vil bli utviklet i samarbeid med Prosjekt Nordlandsruta 2020 – 2024 som i år skal gjennomføre en internasjonal markedsføring av ruta der målgruppen spesielt er vandrere på Europa.

Styrker fiskeforvaltningen

Statskog bidrar med 250 000 kroner for å styrke fiskeforvaltningen i Vefsna.

Tildelingen gjelder for 2024. Statskog vil bidra med samme sum også i 2025 og 2026. Midlene bidrar til å finansiere et treårig prosjekt, der det skal ansettes en prosjektleder. Målet er å få på plass en kompetansebasert, lokalt forankret modell for forvaltning, i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter. Det framtidige Vefsnlaks AS er tiltenkt ansvar for drift og vedlikehold av laksetrappene, bestandsovervåkning og bærekraftig forvaltning av laks- og sjøørretbestandene i Vefsnaregionen.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.