Hopp til hovedinnhold
Tilrettelegging med klopper på tursti i Junkerdalen
Jim T. Kristensen
Hytter og friluftsliv

Søk støtte til friluftsliv

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Over 1000 prosjekt har allerede fått støtte. Nå åpner Statskog for flere.

Har du et prosjekt som skaper friluftsliv, kan du denne måneden søke på ordningen «Statskogmillionen». En million kroner går årlig ut til tiltak i lag og foreninger som skaper friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur. August er årets andre og siste runde for å søke tilskudd fra ordningen.

Søknadsskjema finner du her. Der kan du også se hvilke tiltak og prosjekt som tidligere har fått støtte gjennom ordningen.

Passert 1000 tildelinger

Siden oppstarten i 2017 har over 6 millioner kroner skapt store ringvirkninger sammen med dugnadsinnsats i over 1000 friluftslivsprosjekt landet rundt.

Klassiske formål er innkjøp av kano og turutstyr, stirydding, fiskeutstyr, rastebenker og klopplegging. Men også mer utradisjonelle formål har fått støtte, slik som humlevandring og frisbeegolf.