Statskogmillionen Statskogmillionen

En million gode grunner til å bruke norsk natur!

Sammen får vi til mer

Vi gir en million kroner til gode krefter som jobber mot samme mål som oss. Det skapes mer når man spiller på lag. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.

Hvorfor?

Fordi friluftsliv og norsk natur gir livskvalitet og folkehelse.

Statskog er en garantist for folks tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Søknadsperioder vår og høst

Våren 1. - 30. april
Høsten 1. - 31. august

Slik søker du

  • Alle organisasjoner kan søke om støtte. Her kan du se hvem som fikk støtte våren og høsten 2017, våren, høsten 2018 og våren 2019.
  • Du kan søke to ganger i året; i april og i august.
  • Søknad på midler i ordningen må skje gjennom et eget skjema. Skjemaet finner du her på siden kun i april og i august.
  • Søk helst før du starter - vi støtter ikke aktiviteter som er avsluttet.
  • Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst kr 5 000 for å bli vurdert i ordningen.
  • Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte. I løpet av et år vil inntil 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.
  • Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte.
  • Her kan du melde deg på vårt nyhetsvarsel