Hopp til hovedinnhold
Solnedgang1
Magnus Beyer Brattli
Hytter og friluftsliv

Søk friluftsmidler fra Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog tror friluftsliv i norsk natur blir mer aktuelt enn noen gang, og håper folk søker på midler til små og store prosjekt.

Statskog setter av en million kroner årlig til bruk i samspill med frivillige organisasjoner landet rundt som jobber med friluftslivstiltak. Det kan være bidrag til en kano, en benk på en utsiktsplass, utbedring av stier og hva som helst som fremmer friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur. Søknadsvinduet er åpent i april.

- Vi tar i mot alle søknader fra alle steder. Vi tidligere fått litt få søknader fra byene, så vi oppfordrer spesielt søkere der til å bruke ordningen. Det er bare å være kreativ. Friluftsliv og norsk natur er så mangt, sier Skillingstad.

Rago Storskogvatnet Magnus Beyer Brattli

Statskogmillionen går til tiltak og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur i by og bygd. Ordningen har to støttebeløp; 5 000,- eller 10 000,-.

- Små prosjekt trenger ofte små bidrag for å bli realisert. Dermed faller de ofte utenfor de store ordningene. Med noen tusen kroner og dugnadsånd kommer det veldig mye ut av dette, sier Skillingstad.

Elektronisk søknad til Statskogmillionen er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Se alle tidligere tildelinger fordelt på år, fylke og kommune på www.statskog.no/statskogmillionen

Her kan du søke: https://www.statskog.no/statskogmillionen/om-statskogmillionen