Hopp til hovedinnhold
Ras ved Storakersvatnet i Rana
Kristian Sivertsen
Hytter og friluftsliv

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 27. februar 2020

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Det har vært mye vær denne vinteren med mildvær, snø og vind. Endelig ser det ut til at været har roet seg for ei stund. Isene på fjellvatna er stort sett gode, og det er mer enn nok snø. Mange plasser er det rett og slett for mye snø, og skiføret i fjellskogen er djuprent. Med litt vind utover i uka vil skiføret bli bedre.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

Utsikt fra Leina mot Geavdnja Fredrik Jenssen

Utsikt fra Leina mot Geavdnja

Nord-Troms

Nordfylket har hatt mye være den siste måneden. Det ene lavtrykket etter det andre har passert oss. Med vekslende vindstyrke og – retning, og gjerne fulgt av til dels betydelige nedbørsmengder.

I et område med mange fjorder, daler og fjellrekker vil både vindretninger og nedbør påvirke ulikt, noe som gjør det krevende å tegne et generelt bilde av snøforholdene i Nord-Troms akkurat nå.

"Vindværet har flyttet på store mengder snø. Dette harskapt potensiell skredfare også i områder som «normalt» ikke har vært ansett som spesielt rasutsatte. Innhent derfor lokal informasjon i tillegg til de generelle skredvarslene før ruta planlegges", sier Kjetil Bjørklid i Statskog Fjelltjenesten.

Per 25. februaur er det i høyfjellet er det gode snøforhold i lavereliggende områder og dalganger, mens vindeksponerte fjellsider og -topper har mye vindskavler og isete skaresnø.

Isen på høytliggende fjellvatn er målt til over 1 meter (120 cm på Njargajavri i Kvænangen på 824 moh., 105 cm på Stuora Mollesjavri i Nordreisa på 781 moh). Begge disse vatna hadde tydelig lagdeling i isen.

I lavlandet og i skogen er det jevnt over betydelige snømengder. Takket være noen mildværsdager i forrige uka har snøen sunket litt sammen, noe som gir bra forhold for skigåing.

Isen på lavereliggende vatn er også tynnere enn inne på fjellet. Boring på Småvatna/Corrojavrrit Kvænangen (290 moh) viste f.eks ca 60 cm homogen stålis.

Vi har ingen ferske rapporter fra Reisadalen/elva. per dato.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Statskogs åpne bu - Moskanhytta i Indre Troms er nesten helt nedsnødd Fredrik Jenssen

Statskogs åpne bu - Moskanhytta i Indre Troms er nesten helt nedsnødd

Senja og Midt-Troms

De siste ukene har vært preget av bygevær og til dels store nedbørsmengder i form av snø.

På Senja er det rundt 40 cm løssnø ute i terrenget og godt over meteren totalt. Snøen gjør det krevende både for folk og dyr å bevege seg. På vindutsatte plasser har snøen satt seg litt mer, mens det i skogen stedvis kan være dypere.

Situasjonen på innlandet er tilnærmet lik Senja, dog med noe mindre og tørrere snø. Nede i Dividalen er det rundt 30 cm løssnø. Oppe i høyden er det stedvis noe mer vindpåvirket, men fortsatt mye lett og løs snø i dalganger og lesider.

"Løssnøen vil i kombinasjon med vind føre til at full sikt relativt raskt blir endret til null sikt. Forholdene er med andre ord ustabile, og en bør være oppmerksom på skavler og vindhull", sier Fredrik Jenssen i Statskog Fjelltjenesten.

På østsiden av Dividalen varierer istykkelsen fra 71cm på Rostojàvri, 84cm på Gárasjàvri til minimum 110cm på Moskánjàvri (Her kom ikke vår borr igjennom, så forlenger er et must.)

Kontaktperson: Fredrik Jenssen, tlf. 417 39 897

Ofoten og Sør-Troms

Det har vært mye urolig vær den siste tiden med veksling mellom mildvær og kaldere vær. I de siste dagene har det kommet mye nysnø til fjells. Det har medført mye løs snø, spesielt i skogen under tregrensen.

Forholdene for skiturer ser ut til å bli gode i vinterferien. Det er nå godt med snø både i lavlandet og til fjells. Utfordringen blir å komme seg opp på fjellet på grunn av mye løs snø i skogen.

"Vi har målt snødybden i Norddalen i Skjomen til 118 cm denne uka. Kombinasjonen av ising mot marken og store snømengder, fører til at det blir en tøff vinter for dyrene. Det er spesielt reinen har svært dårlige beiteforhold i vinter. Det medfører at den vandrer spredt på næringssøk og kan dukke opp hvor som helst. Dyrene trenger nå ro og minst mulig forstyrrelser", sier Trond Baadstø i Statskog Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Trond Baadstø, tlf. 941 53 178

I Ofoten mangler reinen mangler beite og mat i vinter. Trond Baadstø

I Ofoten mangler reinen mangler beite og mat i vinter.

Salten

Endelig ser det ut til at vi har fått litt mer stabilt vintervær. Det vekslende været med mye mildvær så langt i vinter, har ført til sein islegging på store vatn som f.eks. Balvatnet. Isen på Balvatnet ble i fast trasé mellom Naustbukta – Skaitikjeften den 26. februar målt til å være mellom 22-35 cm tykk. Isen på lavereliggende vatn som f.eks. innover til Sørfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark er god (55 cm) og med 10-15 cm snø oppå. Vær obs på dårligere is ved inn- og utos.

Det er store mengder snø flere steder i fjellet (målt til 175 cm ved Skihytta i Sulitjelma). "På Saltfjellet er det uvanlig mye snø. Mye vær har ført til store vindhull og skavler. Vær obs på dette ved ferdsel i dårlig sikt", sier Jim T. Kristensen i Statskog Fjelltjenesten.

I fjellskogen kan det være svært djuprent, mens føret oppe på snaufjellet er stort sett slett og fint.

Nedisete beiter i fjellet og nå store mengder snø har ført til svært krevende beiteforhold for reinen. Det er derfor svært viktig at rein på beite ikke forstyrres!

Og husk: lørdag 29. februar er siste sjanse for å prøve seg på vinterjakt på rype sør for Tysfjorden/Hellemofjorden denne sesongen. Jaktkort er tilgjengelig på inatur.no.

Kontaktpersoner: Jim T. Kristensen, tlf.934 23318 og Tore Veisetaune, tlf. 916 27036

Store vindhull i fjellet. Her er et i Skaitidalen som var 6 meter dyp Jim Tovås Kristensen

Store vindhull i fjellet. Her er et i Skaitidalen som var 6 meter dyp

Nord-Helgeland

I høgfjellet øst for E6 er det et nydelig skiføre. Under tregrensa er forholdene litt mer variable, og det er til dels ganske mye nysnø nede i dalgangene. Mye vind og nedbør har lagt opp store skavler i lesidene som det er grunn til å ta hensyn til.

Isen er god på fjellvatna, ca 30 – 40 cm snø oppå isen og en del våt snø nederst.

"Røssvatnet er delvis oppe. Det er litt is inne på vatnet, men den er ikke sikker på noen måte", sier Arild Bjørge i Statskog Fjelltjenesten. "Stormyrbassenget er fortsatt veldig oppfylt og har derfor ustabil istykkelse".

Det er kommet til dels veldig mye snø vest og sør i Svartisen-området. Nedre deler av Bjøllådalen, Stormdalen, Blakkådalen og Glomdalen har svært mye nysnø.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

"De siste dagene har vært flotte. Det er meldt oppholdsvær med minusgrader fremover, slik at forholdene vil holde seg likt ei god stund fremover. Det er litt tungt skiføre i skogen, mens det er fint føre på fjellet", sier Gjøran Stenberg i Statskog Fjelltjenesten.

Isforholdene på de fleste vann er trygge nå. Unkervatn er også nå trygt.

På Røssvatnet så er ikke scooterløypa åpnet enda, pga. utrygg is. Det er is på det meste av vatnet, og med det været som er meldt så vil nok isen etter hvert bli trygg.

Den siste snøen som kom i Grane og Vefsn var positiv for skiføret selv om det ble «grynnarføre» på de stedene det kom mest. I fjellet ser det bra ut, selv om det noen steder er isete og hardt. Noen vann har ennå områder med usikker is, og elver og store bekker er åpne. Det vil bedre seg hvis frosten får fortsette.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, tlf.905 07 841
Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Majaklumpen fra Majavatnet i Grane. Disen over isen kan bety dårlig is. Lars Lorentzen

Majaklumpen fra Majavatnet i Grane. Disen over isen kan bety dårlig is.

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Det er generelt mye is i fjellet nå slik at det er dårlig beite og mye av reinen står nedi skogen. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is, snø og snøskred

NVEs nettsted finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

God tur!

Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog?