Hopp til hovedinnhold
Rype John Lambela
John Lambela
Jakt og fiske

Slik blir årets rypejakt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Flere områder uten reguleringer. Det er konklusjonen fra Statskog foran årets rypejakt.

Bakgrunnen for reguleringen er at Statskog har samlet data i samarbeid med jegerne over flere år. Tallene viser jakttrykk og hva som er effektive reguleringsmåter.

- Dette kunnskapsgrunnlaget gjør at vi kan legge til grunn en treffsikker rypeforvaltning som både ivaretar jegernes interesser og bærekraft i viltforvaltningen. Systemet legger også opp til å sikre vinterjakt, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Stengte områder

Der jakttrykket er høyt og kyllingproduksjonen er for lav, må Statskog stenge for jakt. Dette gjelder enkelte populære områder i Indre Troms og Nord-Troms, samt Ofoten.

- Vi ønsker å gjøre jakt så tilgjengelig som mulig for jegerne. Samtidig har vi en felles interesse i å forvalte rypa bærekraftig. Når situasjonen tilsier det, må vi derfor stenge områder, sier Breisjøberget.

Regulering i Nordland og Troms

Det mest effektive reguleringstiltaket er å styre hvor mange jegere som får tilgang til et jaktfelt per dag. Slik antallsbegrensning innføres i drøyt ett av fire jaktfelt i Nordland og Troms.

Dagskvoten settes til fire ryper i alle jaktfelt i Nordland. Samme dagskvote settes i områdene med antallsbegrensning i Troms.

Områder som er åpne for jakt i høst skal også holdes åpne for vinterjakt.

- Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra jegerne og har lagt ekstra vekt på at tradisjonene rundt vinterjakt kan holdes i hevd, sier Breisjøberget.

Variert i Midt-Norge

Takseringsresultatene fra Midt-Norge viser en varierende og til dels svak kyllingproduksjon. Derfor innføres et mer finmasket reguleringsregime i denne regionen.

- Jevnt over er det en økning i voksenfuglbestanden. En litt forsiktig tilnærming i år kan legge grunnlaget for en vekst framover, sier Breisjøberget.

Åpne områder i Sør-Norge

Taksering og analyser av jakttrykk der Statskog forvalter jakta, tilsier at alle områder blir holdt åpne for jakt. I alle områder settes antallsbegrensning, og de fleste områdene får en dagskvote på to ryper.

- Når kvoten settes så lavt, har det regulerende effekt. Dermed gir det oss mulighet til å slippe til flere jegere, sier Breisjøberget.

Skogsfugl

Dagskvote for skogsfugl settes til to fugl på de fleste av Statskogs områder. Antallet jegere begrenses i tråd med hva bestandene tåler.