Hopp til hovedinnhold
Fra Oarjjit mot Leina
Kjetil Letto
Hytter og friluftsliv

Skiføre og påskesnø både høyt og lavt

Statskog fugl
Statskogredaksjonen

Snømengden er varierende, med mer snø i vest enn i øst. Variasjonen i snømengde påvirker ikke skiføret noe betydelig, da det stort sett er bra skiføre over hele aksen. I høyden er det naturligvis mer vindpåvirket med skavler og is, mens det i skogbandet og i fjelldalene er mer eller mindre silkeføre.

Dette er hovedinntrykket etter at Statskog Fjelltjenesten har hatt oppsyn fjellområdene i Nordland, Troms og Femundsmarka/Rørosvidda i løpet av den siste uka i mars.

Avblåste topper og åskammer i Lassojavre i Kvænangen Kjetil Bjørklid

Avblåste topper og åskammer i Lassojavre i Kvænangen

Nord-Troms

- Nordfylket har hatt mye vær i vinter med både uvanlig mye vind, uvanlig mye mildvær og regn og til dels uvanlig ulikt fordelt nedbør i form av snø, sier Kjetil Bjørklid fra Fjelltjenesten i Nordreisa.

Oppe i høyfjellet og innlandet har været resultert i mindre snø enn i et normalår. Det er likevel fremdeles mer enn nok til at friluftslivets gleder kan nytes til fulle. Både for de skiglade og snøscooterkjørerne langs scooterløypene.

- Vindutsatte topper, rabber og åskammer er omtrent barmark, mens det i dalganger og lesider er mer enn nok snø, sier Bjørklid.

Det er viktig å vise varsomhet i lesider og heng. Is og skarelag har dannet fare for utglidning av lag med fokksnø - stedvis i store mengder.

I Luovdivuoma, innerst i Reisadalen, over mot Reisavann, er snøen frostpreget med svært dårlig bæring. Det kan være utfordrende å ta seg fram om ingen har gått der før deg. Inne på vidda er snøforholdene mer normale, men med avblåste rabber og topper.

Reisaelva har vi ikke besøkt i det siste, men fra Saraelv til Siema var det svært flotte forhold for en uke siden.

- Vær oppmerksom på at elva er dynamisk, og at forholdene endrer seg raskt. En liten ispropp kan fort skape overvann med påfølgende sørpe på isen, minner Bjørklid om.

Fra vidda i Kvænangen kan vi melde om noe mindre snø enn normalt, men det er likevel ypperlige forhold. Det same gjelder langs scooterløypene til populære fiskevatn.

Isen på vatna er i hovedsak tørr og lite lagdelt. Eksakt tykkelse har vi ikke, da forlengeren til isboret dessverre ble glemt igjen hjemme!

- Med istykkelse over 90 cm bør det likevel være trygt, poengterer Kjetil Bjørklid.

I Kvænangsdalen, fra Bjørkenes til Dalstuen er det helt grei framkommelighet. Her holder en løypekjører skiløypa i god stand. Skulle isforholdene på elva være usikker, er det bare å gå de ekstra metrene opp til hengebrua.

- Vi minner også om at turen kan gjøres kortere – og ikke mindre innholdsrik – ved å besøke den flotte gapahuken ved Rundvannet, tipser Kjetil om.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Turfølge på vei igjennom Isdalen fra Rostahytta til Gappohytta Fredrik Jenssen

Turfølge på vei igjennom Isdalen fra Rostahytta til Gappohytta

Senja og Midt-Troms

Påskesnøen i Midt-Troms er definitivt i boks. Godt skiføre og solide snømengder og mye løs snø er stikkord for området.

Senja

På Senja er snødybden målt til 210 cm på flatmark. Topplaget er dekket med 20 cm løs snø.

- Terrenget er med andre ord dekket for skiturer på silkeføre med appelsin i sekken, sier Fredrik Jenssen fra Fjelltjenesten i Midt-Troms.

Indre Troms

I indre strøk er det mindre snø enn på Senja. Like fullt er det godt skiføre i fjellet. Dalgangene i høyden har 20-30 cm løssnø. På vindutsatte steder er snøen mer vindpåvirket og kompakt. Løssnøen i høyden er såpass lett slik at forholdene i fjellet kan raskt endre seg fra èn dag til den neste.

- Det er viktig å være oppmerksom på isdannelser på- og i området rundt avblåste rabber, samt i bratte dalsider, minner Jenssen oss på.

Kontaktperson: Fredrik Jenssen, 417 39 897

Åpen elv i fra Gressvatnet i Narvik. Bukkefjellet i bakgrunnen Arild Bondestad

Åpen elv i fra Gressvatnet i Narvik. Bukkefjellet i bakgrunnen

Ofoten og Sør-Troms

Det stabile gode været etter siste snøfall, har gitt mange gode opplevelser og fine dager for mange i fjellene rundt Narvik i det siste. Skiføret har vært godt og isene på uregulerte vann er gode.

- Det er generelt mindre snø enn normalt i disse fjellområdene i vinter, men det er utsikter til godt skiføre lenge. Det skal også komme mer snø allerede til uka, sier Arild Bondestad i Fjelltjenesten i Narvik.

Det er hardt og isete under nysnøen mange steder, og det skaper problemer for reinen som sliter med å finne tilgjengelig beite flere steder. Fjelltjenesten oppfordrer derfor alle fjellfarende til å vise hensyn og holde hundene i band.

- Vi har registrert at det harde og isete underlaget gjør at snøras kan gå lenger enn normalt, poengterer Arild.

Med bakgrunn i meldingene om mer snø og vind i fjellene rundt Narvik før palmehelgen, oppfordrer vi folk til å bruke Varsom-appen, før de drar ut på tur.

Kontaktperson: Arild Bondestad, 913 29 038

Hardt og vindpåvirket i Ranafjellene Kristian Sivertsen

Hardt og vindpåvirket i Ranafjellene

Salten

Etter en periode uten nedbør og periodevis sterk sørøstlig vind, er det ganske hardt i fjellet. I høgfjellet er ikke skiføret det beste. Snøforholdene varierer mellom isskare og hard fokksnø.

- I fjellskogen der vinden ikke tar like godt, er skiføret bedre. Det er fortsatt lite snø for årstiden i Salten og snømengden varierer fra 70 cm til 100 cm, sier Jim Tovås Kristensen fra Fjelltjenesten i Salten.

Isene i fjellet på uregulerte vann er gode og tørre. Sånn sett ligger det godt an til isfiske i påsken. På regulerte vann må man følge regulantens anbefalinger for ferdsel.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, 934 23 318

Sterk sør-østlig vind i Skaitidalen Jim Tovås Kristensen

Sterk sør-østlig vind i Skaitidalen

Nord-Helgeland

Det er lite snø i vinter, men det er likevel skiføre overalt. Kvaliteten på skiføret er imidlertid variabel. Det varierer fra områder med fin nysnø til de mest vindutsatte områdene der det er hardt og ujevnt underlag.

- Det kan være stor variasjon innen områdene, men grovt sett kan en si det er mest hardt føre over tregrensa i grensetraktene. Vestover er det gjennomgående mer nysnø i høgfjellet og de samme forholdene finner du stort sett under tregrensa, sier Arild Bjørge fra Fjelltjenesten i Nord-Helgeland.

Det er en del is i høgfjellet som kan utfordre skiferdighetene, særlig i bratte bakker.

- Isen er god, og det har vært så kaldt at det er ikke problem med overvatn. Isfiskeforholdene er følgelig gode, forsikrer Bjørge.

Kontaktperson Arild Bjørge, 481 94 895

Stavassætra - Statskogs åpne bu i Vefsn venter på turfolket Lars Lorentzen

Stavassætra - Statskogs åpne bu i Vefsn venter på turfolket

Sør-Helgeland

Det er bra med snø i området, og skiføret er bra både i skogen og på fjellet.

- Gode iser på vann og elver gjør at det er trygt og lettvint og ferdes på ski. Enkelte steder, særlig i vest kan det i høyden stedvis være isete, sier Lars Lorentzen i Fjelltjenesten.

Hattfjelldal

Det er bra med snø og godt skiføre både i skogen og på fjellet. Gode iser på vann og elver gjør at det er trygt og lettvint og ferdes på ski.

- Det kan stedvis være hardt og isete i høyden, understreker Lorentzen.

Kontaktperson: Gustav Busch Arntsen, 901 47 127

Kontaktperson: Lars Lorentzen,482 49 036

Isfisking på Roasten i Femundsmarka Sjur Åsgård

Isfisking på Roasten i Femundsmarka

Femundsmarka/Rørosvidda

Det ligger an til gode forhold for skiturer og friluftsliv i Femundmarka, Flensmarka og fjellene øst i Røros i påsken. Det er forholdsvis mye snø.

- Det har vært mye løst og tungt føre hittil i vinter, men forrige ukes mildvær har gjort at snøen har satt seg og bærer godt. Ski og pulk synker bare litt ned i snøen. God værmelding med kalde netter vil nok sørge for kjempefine forhold, sier Sjur Åsgård fra Fjelltjenesten i Røros.

Det har vært overvann som har kommet og godt i hele vinter. På vann i skoglendet er det også nå noe overvann, men ikke noe som er merkbart før man graver seg ned til isen for å bore hull og fiske.

- Trygge iser overalt, men man må selvsagt være forsiktig ved inn- og utos og ved trange, sund der vannet strømmer fortere enn ellers. Selv om det går et skispor over elva i Røa eller Mugga fra før, betyr det ikke at det er trygt. Noen tar for store sjanser. Gjør egne vurderinger. Ellers kan vi melde om at det finnes plasser i Femundsmarka hvor røya biter om dagen, forklarer Sjur.

Kontaktperson: Sjur Åsgård 95231505

Statskog Fjelltjenesten ønsker alle en riktig god påske!

Denne meldingen er koordinert og satt sammen av Fredrik J. Jenssen

Les mer om Statskog Fjelltjenesten her

Flere bilder finner du på flickr.com:

Troms

Nordland

Femundsmarka og Rørosvidda

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner du også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes på statskog.no og på ut.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag