Hopp til hovedinnhold
Elg Jim T Kristensen
Jim T. Kristensen
Jakt og fiske

Siste frist for statlig elgjakt

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn. Til de mest attraktive feltene har over 40 jaktlag meldt sin interesse. Onsdag 30. april er siste frist for elgjegere som vil melde seg på til elgjakt på statens grunn. Alle stiller på like vilkår, noe som gjør at pågangen er stor.

Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn. Til de mest attraktive feltene har over 40 jaktlag meldt sin interesse.

Onsdag 30. april er siste frist for elgjegere som vil melde seg på til elgjakt på de feltene Statskog administrerer. Her stiller alle på like vilkår, noe som gjør at pågangen er stor.

På statsallmenninger er søknadsfristen 1. mai. Her blir inntil 60 prosent av jaktfeltene forbeholdt innenbygdsboende.

– Det er mange som vil jakte, og søknadene renner inn nå de siste dagene før fristen. På enkelte felt er det både 30 og 40 jaktlag som kjemper om retten til å jakte elg, sier Kjell Bratlien i Statskog.

Blant de mest populære jaktfeltene er Kvænangsbotn i Troms, Rostadalen i Målselv, Sølvverket i Kongsberg og Evenstad i Stor-Elvdal. I gjennomsnitt kommer det inn tre-fire ganger så mange søknader som det er plass til.

Grunnen til populariteten er at elgjakt på privat grunn i praksis er lukket for de aller fleste. Du må enten være grunneier, gifte deg med en eller arve eiendom for å slippe til. Slik er det ikke hos Statskog.


Villrein til førstemann

Statskogs grunn står for en kvote på nærmere 2000 elg fordelt på felt i de fleste av landets fylker. I statsallmenningene i Sør-Norge og Midt-Norge administreres elgjakten på statsgrunn av lokale fjellstyrer.

Trekningen foretas i midten av mai, vinnerne offentliggjøres på nettsidene til Inatur og Statskog.

– En maskin står for trekningen, så her stiller alle likt, sier Bratlien.

Når det gjelder villreinjakt, innfører Statskog en ny ordning i år. Tidligere har 30. april også vært fristen for å jakte villrein på statsgrunn.

– Vi går over til et førstemann-til-mølla-prinsipp for villreinjakt, og åpner for salg av jaktkort fra 23. juni. Grunnen er at litt for mange av de som takket ja etter å ha blitt trukket ut, likevel ikke betaler jaktkort i tide til jakta. Det er dumt når etterspørselen er så stor, sier Bratlien.

Tidligere har over 1000 søkere kjempet om de rundt 100 villreinjaktkortene Statskog tilbyr.

– Unntaket er Njardarheim, der vi beholder samme ordning som før. Her er villreinjakten svært populær, og de lagene som blir trukket ut kjøper også jaktkort og drar på jakt. Njardarheim ligger helt nord i Sirdal i Vest-Agder, samt deler av Rogaland og Aust-Agder.

På statsallmenningene er det heller ikke førstemann-til-mølla-prinsipp.


Solojakt på elg

Statskog fortsetter med solojakt på elg, som startet opp i fjor. Elgjakt utføres vanligvis av lag, nå ble det mulig for enkeltpersoner å dra på jakt.

– Vi fikk svært bra respons i fjor, det var rift om jaktkortene mange steder. Kortene vil bli tilgjengelige når vi vet mer om fellingsprosenten i den ordinære jakta, sier Bratlien.

Feltene med enkeltmannsjakt legges ut på jaktportalen inatur.no, fra slutten av oktober og utover. Også her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Les mer om Statskogs jakttilbud