Hopp til hovedinnhold
Rype i mars, Troms
John Lambela
Jakt og fiske

Litt bedre rypejakt

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Forrige rypejakt ble rekorddårlig. Nå registrerer Statskog en oppgang. Rypejakta ble avsluttet 15. mars, og landets største grunneier Statskog har allerede nå en god oversikt over resultatene.

Forrige rypejakt ble rekorddårlig. Nå registrerer Statskog en oppgang.

Rypejakta ble avsluttet 15. mars, og landets største grunneier Statskog har allerede nå en god oversikt over resultatene.
– Vi har gått over til en ny og mye bedre måte å få inn fangstrapporter på, forteller Jo Inge Breisjøberget, Statskogs fagsjef for jakt og fiske.

7500 rypejegere har vært i sving på Statskogs områder siden rypejakta startet 10. september. De har felt i alt 14 597 ryper. I de to viktigste fylkene for Statskog, Nordland og Troms, ble det skutt henholdsvis 7335 og 5473 ryper. Begge steder hadde oppgang.

– Vi er optimister for bestanden, særlig i sør, sier Breisjøberget.


Bedre oversikt

For ti år siden ble det skutt mer enn 400 000 ryper i løpet av den norske rypejakta, i jaktåret 2012/2013 rekordlave 120 000.

Den store nedgangen i rypebestanden har vært en nøtt å knekke for rypeforskerne, siden lavere kvoter ikke automatisk har ført til høyere bestand.

I år har rypejegere på Statskogs grunn måttet rapportere inn fangst underveis, hver 14. dag i Nordland og Troms. Det var en betingelse for å få jakte videre.

– Dette er fremtidens måte å rapportere på. Gode rapporter underveis i jaktperioden gir oss et mye bedre grunnlag for å bestemme riktig jakttrykk i hvert enkelt jaktfelt. Blir det felt mange ryper tidlig i jakta i et område, kan vi gå tidlig inn med restriksjoner, sier Breisjøberget, som også er rypeforsker.

Tidligere har kvoter blitt satt for et mye større område, gjerne fylkesvis. Det ga et dårligere utgangspunkt for å fange opp lokale variasjoner. I tillegg kom fangstrapportene fra jegerne inn først i mai.

- Takseringen som skjer i forkant av jakta gir oss nødvendig informasjon om bestanden, men det er også viktig å vite hvor mange dager det blir jaktet og hvor mye som blir skutt. Når bestanden går opp, er det også som regel flere jegere på jakt, og over en lengre periode, sier Jo Inge Breisjøberget.


Her er tallene

Den nye detaljoversikten sier at det ble felt 0,51 ryper per jaktdag i Nordland og 0,74 i Troms.
I fremtiden planlegger Statskog å legge ut fangsttallene live på nettet så jegerne selv også kan følge med på fangstresultatet for sine områder underveis i jakta.

Her ble det skutt flest ryper i Nordland:
1. Rana 1 - 1418 ryper
2. Hemnes - 698 ryper
3. Balvatnet - 567 ryper
4. Hattfjelldal 13 - 314 ryper
5. Rana 3 - 282 ryper
6. Rana 2 - 270 ryper
7. Sørdalen/Harodal - 260 ryper
8. Hattfjelldal 5 - 242 ryper
9. Skaiti - 239 ryper
10. Hattfjelldal 7 - 218 ryper

Her ble det felt flest ryper i Troms:
1. Leina - 733 ryper
2. Lenvik - 339 ryper
3. Stordalen - 289 ryper
4. Helligskogen - 240 ryper
5. Altevatn Nord - 211 ryper
6. Tranøy - 200 ryper
7. Paras-Riephi - 188 ryper
8. Berg - 178 ryper
9. Geavdna - 161 ryper
10. Dividalen Øst - 160 ryper

Andre Statskog-områder med rypejakt:
Njardarheim, Sirdal i Vest Agder - 696 ryper
Ljørdalen / Trysil - 285 ryper
Femundsmarka / Røros - 186 ryper
Kongsvoll i Oppland/Sør-Trøndelag - 51 liryper
Nordtrøndelagskortet - 39 ryper
Hukkelvatna i Nord-Trøndelag - 29 ryper
Namsskogan i Nord-Trøndelag - 26 ryper
Haukeli - 24 ryper
Bangdalen i Nord-Trøndelag - 23 liryper
Sørtrøndelagskortet - 23 ryper

Les mer om Statskogs rypejakt