Hopp til hovedinnhold
Hytter og friluftsliv

Samarbeid om friluftsliv

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Fornyet samarbeidsavtale mellom Den norske turistforening, Norges fjellstyresamband og Statskog.

Signering av samarbeidsavtale mellom DNT, Statskog og Fjellstyresambandet Nils Øveraas

Samarbeidsavtalen signeres av f.v. Statskogs styreleder Gunnar Olofsson, nestleder i DNT’s styre Svein Arne Brygfjeld og styreleder Arnodd Lillemark i Fjellstyresambandet.

Den norske turistforening (DNT), Norges fjellstyresamband og Statskog har nettopp undertegnet en revidert samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen bygger på partenes virksomhet innen friluftsliv og naturforvaltning i statsallmenninger og på annen statsgrunn. Avtalen har som mål bidra til utviklingen av et bærekraftig, aktivt friluftsliv og bidra til lokal verdiskaping. Avtaleperioden er fem år.

De tre aktørene legger årlig hver for seg og i samarbeidsprosjekt ned en betydelig innsats i tilrettelegging for det allmenne friluftslivet. Aktiviteten har også betydning for handels- og reiselivsnæring i de ulike regionene. Samarbeidsavtalens intensjon er å videreutvikle og styrke samarbeidet på dette feltet både på sentralt nivå og mellom DNT’s medlemsforeninger, Statskogs distriktsledd og fjellstyrene.